Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID520318
ukončená
Činžovní dům Praha 3, Jana Želivského, spoluvlastnický podíl 275/1200
Začátek aukce
19.10.2021, 9:00
Konec aukce
20.10.2021, 15:27
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
11 500 000 Kč
Vydražená cena 25 860 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

25 860 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID520318Číslo
P32751200
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce prodeje spoluvlastnického podílu na činžovním domě z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 14.10.2021 do 18:00 hod (více v aukční kartě).


Prohlídky:

·         středa 22. 9. 2021, 15:00 – 17:00 hod.

·         čtvrtek 7. 10. 2021, 15:00 – 17:00 hod.

Činžovní dům si můžete prohlédnout kdykoli ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Každý účastník prohlídky musí mít nasazený respirátor nebo roušku a mít vlastní propisku.

Z důvodu epidemie Covid 19 mohou být i v průběhu výběrového řízení termíny prohlídek upraveny.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Jana Želivského 1687/39, Praha 3 -  Žižkov


Poloha:

Činžovní dům se nachází v městské části Praha 3 v k.ú. Žižkov. Jedná se o rozvíjející se oblast širšího centra Prahy na východ od centra. V blízkém okolí vznikají i jsou připravovány významné bytové projekty. Oblast je velmi dobře dostupná jak automobilovou, tak veřejnou dopravou. Tramvají směrem do centra přes Olšanské náměstí, případně 3 zastávky na metro „A“ - Želivského. Autobusové spoje jsou vedeny ulicí Husitskou, Koněvovou. Zastávky jsou ve vzdálenosti cca 100 resp. 130 m. Veškerá občanská vybavenost je bezproblémově dosažitelná v blízkém okolí.

Předmět aukce se nachází v blokové zástavbě činžovních domů obdobného typu. Vstup do budovy je z ulice Želivského u křižovatky Ohrada. 

 

Popis:

 

Předmětem aukce je podíl o velikosti id 275/1200 na pozemku parc. č. 2136 v k.ú. Žižkov, jehož součástí je stavba č.p. 1687 - bytový činžovní dům.  Jedná o řadovou, vnitřní, podsklepenou zděnou budovu se šesti nadzemními podlažími, částečně využitým podkrovím a suterénem, která byla postavena v roce 1932.  Krov střechy je dřevěný, střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, které jsou původní. V podkroví se nachází jeden byt, část půdy a prostor bývalé prádelny jsou volné. Do domu se vchází plechovými vraty a průjezdem s přístupem do dvora. Stropní konstrukce jsou rovné, část stropů je žebírkové konstrukce (např. chodby). Budova není zateplená, fasáda do ulice je původní bez zjevných závad. Schodiště je betonové, povrch stupňů a podlaha na chodbách je z litého teraca. Stěny na chodbě jsou vymalované, je použitý omyvatelný nátěr do výšky cca 1,5 m. Převážná část oken je dřevěná zdvojená, špaletová, část oken byla průběžně vyměněna za plastová. Objekt je napojený na veškeré inženýrské sítě – veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn. Vytápění v bytech je individuální, plynovými wafky nebo elektrickým topením. Příprava TUV je elektrickými bojlery nebo kotli.

Za domem ve vnitrobloku, kam se vjíždí příkrou rampou z průjezdu domu, se nacházejí dvě přízemní zděné budovy na jižní a západní hranici pozemku, rozdělené na 26 menších kójí pro skladové účely. Budovy mají plochou střechu s asfaltovou krytinou, dveře do jednotlivých kójí jsou plechové. Celkem je zde 26 skladových kójí.

V domě se nachází celkem 31 bytových jednotek, 29 v 2.NP-6.NP, jedna v suterénu a jedna v půdním prostoru. Dle evidenčních listů je 18 bytových jednotek o dispozici 1+1, 10 o dispozici 2+1 a 3 jsou 3+1. Přízemí (1.NP) je využíváno ke komerčním účelům, nacházejí se zde dva obchodní prostory, a to prodejna obuvi a domácích potřeb.  K prodejně obuvi náleží i větší skladové prostory v suterénu přístupné vnitřním schodištěm. V suterénu se kromě skladu prodejny a jednoho bytu nacházejí sklepní kóje a provozně technické zázemí domu. K bytům v suterénu a podkroví nebyla nalezena dokumentace. Celková plocha bytů (bez sklepů) je dle evidenčních listů 1602 m2, celková plocha obchodů se zázemím je dle evidenčních listů 309 m2. Volná část půdy směrem do ulice má dle výkresu velikost cca 120 m2, bývalá prádelna a volná část půdy směrem do dvora má dle výkresu velikost cca 95 m2. Další plochy v domě tvoří chodby, část suterénu se sklepními kójemi a průjezd domem.

Všech 31 bytů je pronajato a obě prodejny jsou pronajaty. Pronajaty s byty jsou sklepní kóje v suterénu, jeden prostor/sklad cca 15 m2 v suterénu je užíván pro správu domu. Z 26 kójí ve dvoře je 11 pronajato a 3 jsou užívány pro účely správy domu. Volný je půdní prostor cca 120 m2 směrem do ulice a bývalá prádelna s částí půdy cca 90 m2 směrem do dvora. Pronajata pro reklamní účely je menší část uliční fasády orientovaná do hlavní křižovatky.

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje o počtu bytových prostor a prostorách v suterénu, podkroví a na dvoře a informace o velikostech jednotlivých ploch se liší od údajů uvedených ve znaleckém posudku a v Podmínkách výběrového řízení na prodej spoluvlastnického podílu a jsou uvedeny dle podkladů získaných od správce domu a zjištění na místě.

Dle znaleckého posudku a informací od správce domu prošel dům od roku 1992 částečnými opravami, a to oprava dvorní fasády, výměna stoupaček, opravy a nátěry společných prostor a klempířských prvků, elektro rozvody ve společných prostorách a v bytových jednotkách cca ze 40 %. Rozvody plynu jsou původní. Asi u poloviny bytů byla provedena oprava koupelen, oken a podlah. Celkový stav objektu je zhoršený, je zde prováděna pravidelná údržba, ale některé prvky vykazují opotřebení. V některých částech suterénu jsou patrné projevy vlhkosti. Střešní krytina a komíny vyžadují nutnou opravu včetně komínů.

Pozemek parc. č. 2136 je zapsaný jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 838 m2 . Část pozemku o výměře 429 m2 je zastavěná budovou č.p. 1687, druhou část tvoří vybetonovaný dvůr ve vnitrobloku o výměře 409 m2 částečně zastavěný skladovými kójemi s celkovou zastavěnou plochou cca 95 m2.

Pozemek na nachází dle platného Územního plánu hl. m. Prahy v plochách „OB – čistě obytné“.


Celková zastavěná plocha všech podlaží (bez půdy)

3.000 m2

zastavěná plocha půdy

429 m2

z toho byt

79 m2

volná půda a prádelna

210 m2

 

 

Celková plocha bytů (bez sklepů) dle evidenčních listů

1602 m2

Celková plocha obchodů se zázemím dle evidenčních listů

309 m2

Zastavěná plocha zděných kójí ve dvoře

cca 95 m2

 

Vyúčtování domu č.p. 1687 připadající na prodávaný podíl

období

výnosy/příjmy

náklady/výdaje

zisk

rok 2020

770 296,49

60 791,96

709 504,53

rok 2019

729 337,07

64 997,85

664 339,22

rok 2018

722 833,43

51 177,04

671 656,39

celkem

2 222 466,99

176 966,85

2 045 500,14Celkový výnos/příjem celého domu dle údajů správce domu:

                             rok 2020                              3.909.660,80 Kč

                             rok  2019                             3.733.029,80 Kč.Přílohy jsou postupně doplňovány


Zodpovědná osoba:

Ing. Pavel Čelikovský
E-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobil: 777 721 510

Tel.: 221 666 666


Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět aukce

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 275/1200 k pozemku parc.č. 2136, jehož součástí je stavba č.p. 1687, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta.pdf
  Dodatek č. 1 k aukční kartě: Dodatek aukční karty.pdf


  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Jak se zúčastnit aukce prodeje činžovního domu.pdf
  Podmínky výběrového řízení na prodej spoluvl.podílu-Jana Želivského včetně příloh.pdf
  Vzor kupní smlouvy.pdf
  Popis domu Jana Želivského 1687,39.pdf
  Znalecký posudek 15,12,2020 - Jana Želivského.pdf
  List Vlastnictví Jana Želivského.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  Suterén - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  Přízemí - původní výkres z výstavby.pdf
  1. Patro - výkres r. 1967.pdf
  2. Patro - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  3. Patro - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  4. Patro - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  5. Patro - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  Půda, krov - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  Řez - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  Pohled - Původní výkres z doby výstavby.pdf
  Úprava průčelí obchodů.pdf
  Prodejna obuv - půdorys přízemí (zákres od správce).pdf
  Prodejna obuv - půdorys suterén (zákres od správce).pdf
  Prodejna domácí potřeby - přízemí (zákres od správce.pdf
  Byt 1+1 suterén (zákres od správce).pdf
  Byt 3+1 podkroví (zákres od správce.pdf
  Sdělení PRE.pdf
  Situační výkres PRE.pdf
  Sdělení PPD.pdf
  Situační výkres PPD.pdf
  Sdělení PVK.pdf

Umístění objektu

Adresa
Jana Želivského 1687/39, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
520318 20.10.2021 15:25:49.864 20 000,- 25 860 000,-
520318 20.10.2021 15:25:28.828 20 000,- 25 840 000,-
521499 20.10.2021 15:25:12.343 20 000,- 25 820 000,-
520318 20.10.2021 15:25:02.895 40 000,- 25 800 000,-
521499 20.10.2021 15:24:53.112 20 000,- 25 760 000,-
520318 20.10.2021 15:24:47.497 20 000,- 25 740 000,-
521499 20.10.2021 15:24:33.877 20 000,- 25 720 000,-
520318 20.10.2021 15:24:25.287 20 000,- 25 700 000,-
521499 20.10.2021 15:24:08.957 20 000,- 25 680 000,-
520318 20.10.2021 15:24:01.154 20 000,- 25 660 000,-
521499 20.10.2021 15:23:44.374 20 000,- 25 640 000,-
520318 20.10.2021 15:23:38.416 20 000,- 25 620 000,-
521499 20.10.2021 15:23:17.811 20 000,- 25 600 000,-
520318 20.10.2021 15:23:12.045 40 000,- 25 580 000,-
521499 20.10.2021 15:22:43.540 20 000,- 25 540 000,-
520318 20.10.2021 15:22:38.430 40 000,- 25 520 000,-
521499 20.10.2021 15:22:11.755 20 000,- 25 480 000,-
520318 20.10.2021 15:22:08.211 20 000,- 25 460 000,-
521499 20.10.2021 15:22:03.915 20 000,- 25 440 000,-
520318 20.10.2021 15:21:57.395 20 000,- 25 420 000,-
521499 20.10.2021 15:21:32.683 30 000,- 25 400 000,-
520318 20.10.2021 15:21:23.432 240 000,- 25 370 000,-
521499 20.10.2021 15:20:42.323 20 000,- 25 130 000,-
520318 20.10.2021 15:20:36.838 20 000,- 25 110 000,-
521499 20.10.2021 15:20:21.674 20 000,- 25 090 000,-
520318 20.10.2021 15:20:14.373 20 000,- 25 070 000,-
521499 20.10.2021 15:19:58.292 20 000,- 25 050 000,-
520318 20.10.2021 15:19:50.455 20 000,- 25 030 000,-
521499 20.10.2021 15:19:44.778 20 000,- 25 010 000,-
520318 20.10.2021 15:19:36.941 20 000,- 24 990 000,-
521499 20.10.2021 15:19:13.018 20 000,- 24 970 000,-
520318 20.10.2021 15:19:06.121 80 000,- 24 950 000,-
521499 20.10.2021 15:18:58.251 20 000,- 24 870 000,-
520318 20.10.2021 15:18:49.663 20 000,- 24 850 000,-
521499 20.10.2021 15:17:45.611 20 000,- 24 830 000,-
520318 20.10.2021 15:17:38.273 20 000,- 24 810 000,-
521499 20.10.2021 15:17:33.801 20 000,- 24 790 000,-
520318 20.10.2021 15:17:26.119 20 000,- 24 770 000,-
521499 20.10.2021 15:16:50.540 20 000,- 24 750 000,-
520318 20.10.2021 15:16:40.456 100 000,- 24 730 000,-
521499 20.10.2021 15:16:02.803 20 000,- 24 630 000,-
520318 20.10.2021 15:15:56.088 20 000,- 24 610 000,-
521499 20.10.2021 15:15:49.132 20 000,- 24 590 000,-
520318 20.10.2021 15:15:41.548 20 000,- 24 570 000,-
521499 20.10.2021 15:15:15.362 20 000,- 24 550 000,-
520318 20.10.2021 15:15:01.844 220 000,- 24 530 000,-
521499 20.10.2021 15:14:53.408 20 000,- 24 310 000,-
520318 20.10.2021 15:14:48.568 20 000,- 24 290 000,-
521499 20.10.2021 15:13:37.101 20 000,- 24 270 000,-
520318 20.10.2021 15:13:27.404 20 000,- 24 250 000,-
521499 20.10.2021 15:12:52.472 20 000,- 24 230 000,-
520318 20.10.2021 15:12:39.992 60 000,- 24 210 000,-
521499 20.10.2021 15:12:32.703 20 000,- 24 150 000,-
520318 20.10.2021 15:12:27.482 20 000,- 24 130 000,-
521499 20.10.2021 15:12:21.205 20 000,- 24 110 000,-
520318 20.10.2021 15:12:13.728 20 000,- 24 090 000,-
521499 20.10.2021 15:11:57.819 20 000,- 24 070 000,-
520318 20.10.2021 15:11:50.862 50 000,- 24 050 000,-
521499 20.10.2021 15:11:31.603 102 223,- 24 000 000,-
520318 20.10.2021 15:11:10.039 120 000,- 23 897 777,-
521499 20.10.2021 15:10:05.237 20 000,- 23 777 777,-
520318 20.10.2021 15:10:00.947 220 000,- 23 757 777,-
520138 20.10.2021 15:09:51.531 77 777,- 23 537 777,-
521499 20.10.2021 15:09:43.563 20 000,- 23 460 000,-
520318 20.10.2021 15:09:34.824 20 000,- 23 440 000,-
521499 20.10.2021 15:08:24.735 20 000,- 23 420 000,-
520138 20.10.2021 15:08:17.358 280 000,- 23 400 000,-
520318 20.10.2021 15:08:14.560 20 000,- 23 120 000,-
521499 20.10.2021 15:08:07.187 22 223,- 23 100 000,-
520138 20.10.2021 15:07:52.027 77 777,- 23 077 777,-
521499 20.10.2021 15:07:37.111 20 000,- 23 000 000,-
520318 20.10.2021 15:07:32.986 120 000,- 22 980 000,-
521499 20.10.2021 15:07:01.337 20 000,- 22 860 000,-
520138 20.10.2021 15:06:57.068 200 000,- 22 840 000,-
521499 20.10.2021 15:06:45.705 20 000,- 22 640 000,-
520138 20.10.2021 15:06:34.735 20 000,- 22 620 000,-
521499 20.10.2021 15:06:01.415 20 000,- 22 600 000,-
520318 20.10.2021 15:05:52.377 200 000,- 22 580 000,-
521499 20.10.2021 15:05:50.258 20 000,- 22 380 000,-
520138 20.10.2021 15:05:42.828 20 000,- 22 360 000,-
521499 20.10.2021 15:05:34.559 25 995,- 22 340 000,-
520138 20.10.2021 15:05:24.245 77 777,- 22 314 005,-
521499 20.10.2021 15:04:30.463 20 000,- 22 236 228,-
520318 20.10.2021 15:04:26.978 200 000,- 22 216 228,-
521499 20.10.2021 15:04:24.549 20 000,- 22 016 228,-
520138 20.10.2021 15:04:15.060 300 000,- 21 996 228,-
521499 20.10.2021 15:04:07.137 20 000,- 21 696 228,-
520138 20.10.2021 15:03:58.201 77 777,- 21 676 228,-
521499 20.10.2021 15:03:51.470 20 000,- 21 598 451,-
520138 20.10.2021 15:03:45.950 20 000,- 21 578 451,-
521499 20.10.2021 15:03:38.237 20 000,- 21 558 451,-
520138 20.10.2021 15:03:34.114 20 000,- 21 538 451,-
521499 20.10.2021 15:03:32.388 20 000,- 21 518 451,-
520318 20.10.2021 15:03:28.886 100 000,- 21 498 451,-
521499 20.10.2021 15:03:26.746 20 000,- 21 398 451,-
520138 20.10.2021 15:03:09.601 20 000,- 21 378 451,-
521499 20.10.2021 15:03:07.060 20 000,- 21 358 451,-
520138 20.10.2021 15:02:47.099 20 000,- 21 338 451,-
520318 20.10.2021 15:02:39.616 20 000,- 21 318 451,-
520138 20.10.2021 15:02:34.071 20 000,- 21 298 451,-
521499 20.10.2021 15:02:21.606 20 000,- 21 278 451,-
520138 20.10.2021 15:02:11.649 280 000,- 21 258 451,-
517888 20.10.2021 15:02:10.407 20 000,- 20 978 451,-
521499 20.10.2021 15:01:55.784 222 222,- 20 958 451,-
520138 20.10.2021 15:01:48.797 57 777,- 20 736 229,-
520138 20.10.2021 15:01:47.392 20 000,- 20 678 452,-
517888 20.10.2021 15:01:40.060 100 000,- 20 658 452,-
521499 20.10.2021 15:01:35.970 20 000,- 20 558 452,-
520318 20.10.2021 15:01:25.155 20 000,- 20 538 452,-
521499 20.10.2021 15:01:23.113 20 000,- 20 518 452,-
517888 20.10.2021 15:01:15.892 100 000,- 20 498 452,-
521499 20.10.2021 15:01:15.245 20 000,- 20 398 452,-
520318 20.10.2021 15:00:55.060 200 001,- 20 378 452,-
520138 20.10.2021 15:00:51.480 99 999,- 20 178 451,-
517888 20.10.2021 15:00:38.887 200 000,- 20 078 452,-
520318 20.10.2021 15:00:33.861 200 000,- 19 878 452,-
521499 20.10.2021 15:00:27.966 55 555,- 19 678 452,-
520138 20.10.2021 15:00:12.902 77 777,- 19 622 897,-
521499 20.10.2021 15:00:08.504 81 010,- 19 545 120,-
520318 20.10.2021 15:00:06.679 20 000,- 19 464 110,-
517888 20.10.2021 14:59:59.122 120 000,- 19 444 110,-
520138 20.10.2021 14:59:46.241 300 000,- 19 324 110,-
521499 20.10.2021 14:59:35.732 20 000,- 19 024 110,-
520318 20.10.2021 14:59:31.500 196 768,- 19 004 110,-
521499 20.10.2021 14:59:29.655 23 232,- 18 807 342,-
517888 20.10.2021 14:59:21.243 100 000,- 18 784 110,-
520318 20.10.2021 14:59:19.851 20 000,- 18 684 110,-
520138 20.10.2021 14:59:10.721 20 000,- 18 664 110,-
520318 20.10.2021 14:59:04.627 40 000,- 18 644 110,-
517888 20.10.2021 14:58:57.760 97 778,- 18 604 110,-
521499 20.10.2021 14:58:52.149 22 222,- 18 506 332,-
520318 20.10.2021 14:58:40.750 20 000,- 18 484 110,-
517888 20.10.2021 14:58:35.674 66 665,- 18 464 110,-
521499 20.10.2021 14:58:31.311 133 335,- 18 397 445,-
520138 20.10.2021 14:58:13.335 133 334,- 18 264 110,-
517888 20.10.2021 14:58:12.884 133 333,- 18 130 776,-
521499 20.10.2021 14:58:08.629 33 333,- 17 997 443,-
520318 20.10.2021 14:57:56.980 20 000,- 17 964 110,-
520138 20.10.2021 14:57:52.930 77 777,- 17 944 110,-
520318 20.10.2021 14:57:23.460 20 000,- 17 866 333,-
520138 20.10.2021 14:57:18.343 20 000,- 17 846 333,-
521499 20.10.2021 14:56:46.764 23 333,- 17 826 333,-
520138 20.10.2021 14:56:38.136 20 000,- 17 803 000,-
521499 20.10.2021 14:56:33.094 20 000,- 17 783 000,-
517888 20.10.2021 14:56:23.845 20 600,- 17 763 000,-
521499 20.10.2021 14:55:54.772 20 000,- 17 742 400,-
517888 20.10.2021 14:55:45.077 280 000,- 17 722 400,-
521499 20.10.2021 14:55:40.042 20 000,- 17 442 400,-
520318 20.10.2021 14:55:23.529 20 000,- 17 422 400,-
521499 20.10.2021 14:55:04.807 20 000,- 17 402 400,-
517888 20.10.2021 14:54:27.985 20 055,- 17 382 400,-
521499 20.10.2021 14:53:37.251 20 000,- 17 362 345,-
520318 20.10.2021 14:53:31.857 22 345,- 17 342 345,-
521499 20.10.2021 14:52:35.988 20 000,- 17 320 000,-
517888 20.10.2021 14:52:18.475 160 000,- 17 300 000,-
521499 20.10.2021 14:49:54.827 20 000,- 17 140 000,-
517888 20.10.2021 14:49:48.852 300 000,- 17 120 000,-
521499 20.10.2021 14:49:16.194 20 000,- 16 820 000,-
517888 20.10.2021 14:49:10.844 120 000,- 16 800 000,-
521499 20.10.2021 14:48:57.064 20 000,- 16 680 000,-
517888 20.10.2021 14:48:52.705 200 000,- 16 660 000,-
521499 20.10.2021 14:48:30.895 20 000,- 16 460 000,-
520318 20.10.2021 14:48:26.211 20 000,- 16 440 000,-
521499 20.10.2021 14:48:22.464 20 000,- 16 420 000,-
517888 20.10.2021 14:47:26.493 200 000,- 16 400 000,-
521499 20.10.2021 14:47:11.441 20 000,- 16 200 000,-
517888 20.10.2021 14:47:02.927 120 000,- 16 180 000,-
521499 20.10.2021 14:45:48.605 20 000,- 16 060 000,-
520318 20.10.2021 14:45:35.904 20 000,- 16 040 000,-
521499 20.10.2021 14:45:30.392 20 000,- 16 020 000,-
517888 20.10.2021 14:44:42.852 200 000,- 16 000 000,-
518072 20.10.2021 14:44:26.753 100 000,- 15 800 000,-
517888 20.10.2021 14:43:44.714 180 000,- 15 700 000,-
518072 20.10.2021 14:43:06.445 200 000,- 15 520 000,-
517888 20.10.2021 14:42:25.060 200 000,- 15 320 000,-
518072 20.10.2021 14:41:54.129 100 000,- 15 120 000,-
522318 20.10.2021 14:41:17.408 20 000,- 15 020 000,-
520318 20.10.2021 14:40:47.367 240 000,- 15 000 000,-
517888 20.10.2021 14:40:38.040 120 000,- 14 760 000,-
518072 20.10.2021 14:40:06.423 200 000,- 14 640 000,-
517888 20.10.2021 14:39:40.006 200 000,- 14 440 000,-
518072 20.10.2021 14:39:08.682 100 000,- 14 240 000,-
520318 20.10.2021 14:38:55.623 40 000,- 14 140 000,-
517888 20.10.2021 14:38:21.505 200 000,- 14 100 000,-
521544 20.10.2021 14:38:02.368 20 000,- 13 900 000,-
518072 20.10.2021 14:37:57.032 180 000,- 13 880 000,-
520138 20.10.2021 14:37:53.808 20 000,- 13 700 000,-
517888 20.10.2021 14:37:18.611 120 000,- 13 680 000,-
518072 20.10.2021 14:37:13.803 80 000,- 13 560 000,-
520318 20.10.2021 14:37:07.069 20 000,- 13 480 000,-
521544 20.10.2021 14:36:46.772 20 000,- 13 460 000,-
520138 20.10.2021 14:36:41.737 20 000,- 13 440 000,-
520318 20.10.2021 14:36:26.760 20 000,- 13 420 000,-
518072 20.10.2021 14:35:57.926 100 000,- 13 400 000,-
517888 20.10.2021 14:35:22.108 200 000,- 13 300 000,-
520138 20.10.2021 14:34:59.737 100 000,- 13 100 000,-
520318 20.10.2021 14:34:51.311 100 000,- 13 000 000,-
517888 20.10.2021 14:33:23.152 140 000,- 12 900 000,-
522318 20.10.2021 14:32:26.838 20 000,- 12 760 000,-
520318 20.10.2021 14:32:16.763 40 000,- 12 740 000,-
517888 20.10.2021 14:32:11.486 160 000,- 12 700 000,-
522318 20.10.2021 14:32:06.939 20 000,- 12 540 000,-
520318 20.10.2021 14:31:40.477 20 000,- 12 520 000,-
517888 20.10.2021 14:30:21.677 120 000,- 12 500 000,-
521544 20.10.2021 14:28:27.201 20 000,- 12 380 000,-
522318 20.10.2021 14:27:45.627 20 000,- 12 360 000,-
521544 20.10.2021 14:27:38.157 20 000,- 12 340 000,-
520138 20.10.2021 14:27:17.834 200 000,- 12 320 000,-
521544 20.10.2021 14:26:50.101 20 000,- 12 120 000,-
522318 20.10.2021 14:26:42.952 20 000,- 12 100 000,-
520318 20.10.2021 14:26:22.110 20 000,- 12 080 000,-
522318 20.10.2021 14:24:07.388 20 000,- 12 060 000,-
520318 20.10.2021 14:20:15.388 40 000,- 12 040 000,-
517888 20.10.2021 14:03:46.661 140 000,- 12 000 000,-
521544 20.10.2021 14:01:34.750 20 000,- 11 860 000,-
522318 20.10.2021 13:58:48.248 20 000,- 11 840 000,-
520138 20.10.2021 13:52:27.159 40 000,- 11 820 000,-
521544 20.10.2021 13:50:40.946 20 000,- 11 780 000,-
520138 20.10.2021 13:49:13.795 20 000,- 11 760 000,-
521544 20.10.2021 11:02:59.241 20 000,- 11 740 000,-
520138 20.10.2021 10:45:26.177 20 000,- 11 720 000,-
521544 20.10.2021 09:42:32.639 20 000,- 11 700 000,-
517888 20.10.2021 07:34:52.805 20 000,- 11 680 000,-
520138 20.10.2021 00:03:10.245 20 000,- 11 660 000,-
521499 19.10.2021 16:33:17.384 20 000,- 11 640 000,-
522318 19.10.2021 16:11:54.207 20 000,- 11 620 000,-
520318 19.10.2021 14:19:56.321 20 000,- 11 600 000,-
522158 19.10.2021 13:53:48.031 20 000,- 11 580 000,-
517888 19.10.2021 11:46:55.227 20 000,- 11 560 000,-
520318 19.10.2021 10:08:41.138 20 000,- 11 540 000,-
520138 19.10.2021 09:26:08.319 20 000,- 11 520 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás