OBCHODNÍ PALÁC SPARKASSE

v centru Karlových Varů,

u Vřídelní kolonády

Vyhlášená

Pozemek s bytovým projektem Paper Block, Praha 7 - Holešovice

Číslo
P/1/12/22, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

English version below

 

 

Pozemky s bytovým projektem s HPP 12 700 ma 147 byty jsou součástí městského bloku mezi ulicemi U Papírny a Železničářů, v severozápadní části rozvojové lokality Holešovice – Bubny – Zátory u stanice Metra C – Nádraží Holešovice.  Stanice metra je vzdálena 250 m.

Pro pozemky o velikosti 3500 m2  je zpracován záměr „Bytový dům Paper Block Holešovice“, ke kterému je vydáno Závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy potvrzující soulad záměru s platnými zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy a platným Územním plánem hl. m. Prahy. K záměru je uzavřena i Smlouva o spolupráci s Městskou částí Praha 7.

V těsném sousedství je již navržen nový projekt se 60 byty, jehož autory jsou architekti studia Apropos Architects
https://www.archiweb.cz/n/domaci/bytovy-dum-na-rohu-ulic-zeleznicaru-a-za-papirnou-navrhnou-apropos-architects.

Dle schváleného záměru je možné na pozemcích realizovat novostavbu polyfunkčního bytového domu a rekonstrukci a nástavbu navazujícího menšího stávajícího domu v JV rohu pozemků, které dotvářejí původní městský blok. Novostavba je navržena s pěti nadzemními podlažími, podkrovím a dvěma podzemními podlažími. V podzemních podlažích jsou navržena parkovací stání a technické zázemí obou objektů (novostavby i rekonstruovaného domu). V přízemí jsou navrženy prostory občanské vybavenosti (obchody v rámci novostavby a jednotky služeb v rámci rekonstruovaného domu. Ostatní podlaží jsou navržena jako bytová. Novostavba je členěna do čtyř sekcí, krajní pětipodlažní s plochou střechou a zbývající šestipodlažní (poslední podlaží v šikmé střeše). Rekonstruovaný původně dvoupodlažní dům je navržen s pěti nadzemními podlažími (poslední podlaží v šikmé střeše).

Celková hrubá podlažní plocha záměru je 12 700 m2 (novostavba 9 816 ma rekonstruovaný dům 2 884 m), celková navržená užitná plocha 11 326 m2, počet navržených bytů 147 (1+kk - 3+kk), plocha obchodu a služeb 2 614 m2. Navrženo je napojení na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod,  horkovod, elektřina přes novou trafostanici, likvidace dešťových vod retenční nádrží a vsakovacím objektem ve vnitrobloku.

V současné době se na pozemku nachází starší dvoupodlažní provozní areál převážně halového typu. Předmět aukce je aktuálně pronajat do 30.6.2023 s možností prodlužování vždy o další 3 měsíce s automatickou prolongací v případě zájmu obou stran.

 

Kromě dokumentů uvedených jako přílohy na tomto portálu poskytneme proti podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací přístup ke kompletní již zpracované dokumentaci.

 

 

Prohlídky:

V individuálně dohodnutých termínech.

Kontakt Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510.

 

Adresa pro prohlídkuU Papírny 100/2, Praha 7, Holešovice

 

Přílohy jsou postupně doplňovány

 

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Pavel Čelikovský

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobil: 777 721 510

Tel.: 221 666 666


English version

 

Development land with residential project, gross floor area 12.700 m2 and 147 flats, is a part of the city block between U Papírny and Železničářů streets, in the northwestern part of the development locality Holešovice - Bubny - Zátory near the Metro station C - Nádraží Holešovice.  The metro station is 250m away.

For the land of 3.500 m2 the plan of Paper Block Holešovice Residential house has been prepared, for which a binding statement of the Department of Territorial Development of the Prague city Council has been issued, confirming the project’s compliance with the valid principles of territorial development of the city of Prague and the valid Zoning Plan of the city of Prague. The project is also accompanied by a Cooperation Agreement with the Prague 7 Municipal District.

In the immediate vicinity, a new 60-apartment project has already been designed by Apropos  Architects

https://www.archiweb.cz/n/domaci/bytovy-dum-na-rohu-ulic-zeleznicaru-a-za-papirnou-navrhnou-apropos-architects.

According to the approved plan, it is possible to build a new multifunctional apartment building on the land, reconstruction, and extension of the next smaller existing house in the southeast corner of the land, which completes the original city block. The new building is designed with five storeys, an attic and two underground storeys. Parking spaces and technical facilities for both buildings (the new building and the reconstructed house) are proposed on the underground floors. On the ground floor, public facilities (shops within the new building and service units within the reconstructed house) are proposed. The other floors are designed as residential. The new building is divided into four sections, the outermost five storeys with a flat roof and the remaining six storeys (the last one in a pitched roof). The reconstructed house, originally two storeys, is designed with five storeys (the last one in a pitched roof as well).

The total gross floor area of the project is 12,700 m2 (the new building with an area of 9,816 m2 and the reconstructed house with an area of 2,884 m2 ), and total usable area of 11, 326 m2, the number of flats is 147 (1+kk - 3+kk), the area of shops and services is 2,614 m2

Connection to the public sewerage system, public water supply, hot water pipeline, electricity via a new substation, rainwater disposal by a retention tank and a seepage object in the courtyard are proposed.

At present, the site is occupied by an older two-floor operational area of a hall type mainly. The subject of the auction is currently leased until 30.6.2023 with the possibility of extension with automatic renewal for another 3 months in case of interest of both parties.

In addition to the documents listed as attachments on this portal, we will provide access to the complete documentation already prepared in exchange for signing the Confidentiality Agreement.

 

Viewings:

On individually agreed dates.

Contact Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510.

 

Address for viewings: U Papírny 100/2, Prague 7, Holešovice

 

Attachments are gradually being added

 

Contact:

Pavel Čelikovský

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobile: +420 777 721 510

Phone: +420 221 666 666

více
 
Vyvolávací cena 250 000 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Začátek nebyl stanoven
Konec nebyl stanoven
Vyhlášená

Rodinný dům 2+1, Oblouková 205/11, Ostrava – Polanka nad Odrou

Číslo
B122023, dražba nedobrovolná
Adresa
Popis
Stavba, část obce Polanka nad Odrou, č.p. 205, stojící na pozemku parc. č. 599/1 (pozemek jiného vlastníka), vše v katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava.
více
 
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Začátek 9.2.2023, 18:00
Konec 10.2.2023, 15:00
Připravovaná

Pronájem nového 4+kk, 126 m², s balkonem a parkováním, Praha 5 - Smíchov

Číslo
P5P10/476/2, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 24. 2. 2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.


Prohlídky:

·         středa 15. 2. 2023, 15:30 – 16:30

·         úterý 21. 2. 2023, 15:30 – 16:30

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5 – Smíchov


Poloha:

Bytový dům se nachází na Janáčkově nábřeží na levém břehu Vltavy, naproti Žofínu. Okolní zástavba je tvořena měšťanskými domy z minulého a předminulého století. Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí. V blízkosti je zahrada Kinských, Dětský ostrov, obchodní centrum Nový Smíchov je dvě zastávky tramvají.


Popis bytu:

Bytová jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí pětipodlažního domu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel.

Byt sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 2 ložnic, pracovny, haly, koupelny, WC, 2 komor a balkonu. Okna obývacího pokoje a velké ložnice jsou orientována na východ k řece, okno menší ložnice a koupelny na západ do vnitrobloku. K bytu náleží právo užívání 1 parkovacího místa ve vnitrobloku.

Dispozice: ze schodiště, které patří k bytu, se vchází do haly, ze které jsou vstupy do obývacího pokoje s kk, pracovny, WC a komory s kotlem. Z obývacího pokoje je vstup do velké ložnice, z pracovny do menší ložnice, z koupelny do komory a na balkon do vnitrobloku.

Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, odtahovou digestoří, horkovzdušnou elektrickou troubou, lednicí s mrazničkou a myčkou. V koupelně se nachází vana, sprcha, dvojumyvadlo, zrcadlová galerie, kombinovaný topný žebřík, v komoře za koupelnou pračka. Samostatné WC je vybaveno závěsnou mísou a umyvadlem.

 

Podlahy: v pokojích chodbě parkety, v dalších místnostech dlažba. Teplo a teplá voda jsou zajištěny plynovým kotlem se samostatným zásobníkem teplé vody.

 

Domácí telefon.

 

Celková užitná plocha bytu:[1]  141m2

 

Schodiště

9,2 m2

Hala

13,6 m2

Obývací pokoj s kk

29,7 m2

Pokoj

31,0 m2

Pokoj

20,3 m2

Pracovna

13,8 m2

Koupelna

11,2 m2

WC

1,4 m2

Komora

3,2 m2

Komora

1,6 m2

 

135,0 m2

Balkón

6,0 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: E

Zálohy za služby pro 1 osobu: 770 Kč/měsíc, elektřina a plyn se převádí na nájemce.


Vyvolávací cena:  32 292 Kč/měsíc


Přílohy jsou postupně doplňovány.


Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

[1] dle Evidenčního listu

více
 
Vyvolávací cena 32 292 Kč
Aktuální cena – Kč
Začátek nebyl stanoven
Konec nebyl stanoven
Ukončená

Řadový rodinný dům 4+1 s pozemkem 172 m2 Bruntál

Číslo
DDO0122, dražba dobrovolná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. 1196 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bruntál, č.p. 514, rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5655 pro katastrální území Bruntál-město, obec Bruntál, včetně všech součástí a příslušenství.
více
 
Vyvolávací cena 2 100 000 Kč
Vydražená cena 2 110 000 Kč
Začátek 12.12.2022, 10:00
Konec 14.12.2022, 16:02
Ukončená

Komerční pozemek 7.000 m2 u sjezdu ze silnice I/48 (D48) Český Těšín

Číslo
DDO0322, dražba dobrovolná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. 3242/1 ostatní plocha, pozemek parc.č. 3242/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek parc.č. 3242/19 ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 639 pro katastrální území Český Těšín, obec Český Těšín, včetně všech součástí a příslušenství.
více
 
Vyvolávací cena 4 000 000 Kč
Vydražená cena 8 180 000 Kč
Začátek 12.12.2022, 10:00
Konec 14.12.2022, 15:59
Ukončená

Srubový domek 70 m2 na pozemku 700 m2 Kořenovice – část obce Pučery, okres Kolín

Číslo
CSDD122 opak, dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. St. 101, pozemek parc.č. 239/41 a rozestavěná stavba stojící na pozemku parc.č. St. 101, vše v k.úPučery, obec Kořenice.
více
 
Vyvolávací cena 476 000 Kč
Vydražená cena 556 000 Kč
Začátek 29.11.2022, 10:00
Konec 1.12.2022, 16:00
Ukončená

Nový 3+1, 68 m2 s lodžií a sklepem, Praha 3 – Žižkov, Blahoslavova 10

Číslo
P3V13/293/24, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 23.11.2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 15.11.2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Pondělí 21.11. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Blahoslavova 293/10, Praha 3 – Žižkov (vchod z ulice Roháčova)

 

Poloha:

Byt se nachází v nově zrekonstruovaném panelovém domě v klidné části Žižkova, nad gymnáziem na Komenského náměstí, v oblasti zrekonstruovaných panelových domů a nové výstavby. Občanská vybavenost se nachází v okolí. Dobrá dopravní dostupnost do centra, stanice tramvaje Olšanské náměstí necelých 700 m, zastávka busu Rokycanova směr Florenc a Háje 200 m.

Popis bytu:

Byt se nachází v 7. patře domu.

Dispozice: ze vstupu do chodby domu se vchází předsíně, ze které je vstup do všech místností bytu. Kuchyň a obývací pokoj jsou průchozí. Z levé ložnice je vstup na lodžii, která je se rozléhá i před pravou ložnicí. Okna obývacího pokoje a kuchyně jsou orientována na sever do ulice Roháčova, okna ložnic jsou orientována na jih do klidného vnitrobloku a jsou zastíněna od západu křídlem domu. K bytu je k užívání sklepní kóje ve společných prostorách v 1. PP domu.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, odsávací digestoří a elektrickým sporákem s troubou. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem, elektrickým topným žebříkem a místem s připojením pro pračku. WC je vybaveno kombi mísou.

Podlahy: vinyl , v koupelně a WC dlažba.

Topení a teplá voda jsou zajištěny dálkově.

Plocha bytu[1]: 75,86 m2 

Výměry místností1:

Obytná místnost

17,80 m2

Obytná místnost

12,12 m2

Obytná místnost

11,90 m2

Kuchyně

12,00 m2

Koupelna

2,93 m2

WC

0,90 m2

Komora

1,35 m2

Předsíň

9,16 m2

Lodžie

6,20 m2

Sklep

1,50 m2

Celkem

75,86 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: dům je nově zateplen, PENB bude vystaven.

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 2 615 Kč/měsíc (v tom topení 1350 Kč/byt), elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 11 200 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666
[1] dle Evidenčního listu

více
 
Vyvolávací cena 11 200 Kč
Vydražená cena 22 400 Kč
Začátek 25.11.2022, 10:00
Konec 28.11.2022, 16:09
Ukončená

Nový 2+kk, 42 m2, se sklepem 3 m2, Praha 3 – Žižkov, Táboritská 24

Číslo
P3V13/16/61, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 23.11.2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 15.11.2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Pondělí 21.11. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Táboritská 16/24, Praha 3 – Žižkov

Poloha:

Bytový dům je umístěn v ulici Táboritská v centru Žižkova, u Olšanského náměstí. Občanská vybavenost se nachází v blízkém okolí, OC Flora 1 zastávku tramvají nebo 10 min chůze.  Výborná dopravní dostupnost do centra a další směry, stanice tramvaje Olšanské náměstí je před domem, stanice autobusu směr Háje cca 100 m, směr Florenc a Prosek cca 200 m.

Dům je v rekonstrukci, předpoklad dokončení III. Q 2023.

 

Popis bytu:

Byt se nachází v 8. patře desetipodlažního domu s výtahem. Byt je po celkové rekonstrukci. 

Dispozice: ze vstupu do chodby domu se vchází předsíně, ze které je vstup do obytných místností bytu, koupelny a WC. Kuchyňský kout přiléhá k obývacímu pokoji. Orientace bytu je na jih. K bytu je k užívání sklep ve stejném patře.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, digestoří a elektrickým sporákem s troubou. Koupelna je zařízena 120 cm vanou, umyvadlem a místem s připojením pro pračku. WC je vybaveno kombi mísou.

Podlahy: vinyl, v koupelně a WC dlažba.

Topení a teplá voda jsou zajištěny dálkově.

Plocha bytu[1]: 44,60 m2 

Výměry místností1:

Obývací pokoj

16,13 m2

Ložnice

10,53 m2

Kuchyňský kout

4,92 m2

Koupelna

2,03 m2

WC

0,96 m2

Předsíň

7,03 m2

Sklep

3,00 m2

Celkem

44,60 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: PENB bude vystaven po rekonstrukci domu.

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 2 110 Kč/měsíc (v tom topení 1 500 Kč/byt), elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 6 300 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666

 [1] dle Evidenčního listu

více
 
Vyvolávací cena 6 300 Kč
Vydražená cena 18 900 Kč
Začátek 25.11.2022, 10:00
Konec 28.11.2022, 15:35
Ukončená

Nový 2+kk, 41 m2, s lodžií 6 m2 a sklepem 3 m2, Praha 3 – Žižkov, Táboritská 26

Číslo
P3V13/17/35, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 23.11.2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 15.11.2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Pondělí 21.11. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Táboritská 17/26, Praha 3 – Žižkov

Poloha:

Bytový dům je umístěn v ulici Táboritská v centru Žižkova, u Olšanského náměstí. Občanská vybavenost se nachází v blízkém okolí, OC Flora 1 zastávku tramvají nebo 10 min chůze.  Výborná dopravní dostupnost do centra a další směry, stanice tramvaje Olšanské náměstí je před domem, stanice autobusu směr Háje cca 100 m, směr Florenc a Prosek cca 200 m.

Dům je v rekonstrukci, předpoklad dokončení III. Q 2023.

 

Popis bytu:

Byt se nachází v 5.patře desetipodlažního domu s výtahem. Byt je po celkové rekonstrukci. 

Dispozice: ze vstupu do chodby domu se vchází předsíně, ze které je vstup do obytných místností bytu, koupelny a WC. Kuchyňský kout přiléhá k obývacímu pokoji. Vstup na lodžii je z obývacího pokoje, po dobu rekonstrukce domu je lodžie nepřístupná. Orientace bytu je na jih. K bytu je k užívání sklep ve stejném patře.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, digestoří a elektrickým sporákem s troubou.Koupelna je zařízena 120 cm vanou, umyvadlem a místem s připojením pro pračku. WC je vybaveno kombi mísou.

Podlahy: vinyl, v koupelně a WC dlažba. Obývací pokoj má jednu stěnu obloženu štípaným kamenem.

Topení a teplá voda jsou zajištěny dálkově.

Plocha bytu[1]: 51,12 m2 

Výměry místností1:

Obývací pokoj

16,03 m2

Ložnice

10,22 m2

Kuchyňský kout

4,93 m2

Koupelna

2,05 m2

WC

1,00 m2

Předsíň

7,16 m2

Lodžie

6,73 m2

Sklep

3,00 m2

Celkem

51,12 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: PENB bude vystaven po rekonstrukci domu.

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 2 385 Kč/měsíc (v tom topení 1 800 Kč/byt), elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 7 300 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666[1] dle Evidenčního listu

více
 
Vyvolávací cena 7 300 Kč
Vydražená cena 22 600 Kč
Začátek 25.11.2022, 10:00
Konec 28.11.2022, 15:08
Ukončená

Nový 1+kk, 25 m2, Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského 22

Číslo
P3V13/1801/43, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 23.11.2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 15.11.2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Pondělí 21.11. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Jana Želivského 1801/22, Praha 3 – Žižkov

Poloha:

Bytový dům se nachází na Ohradě, na rohu ulic Jana Želivského a Biskupcova, v oblasti cihlových činžovních domů. Občanská vybavenost se nachází v okolí. Výborná dopravní dostupnost do centra a k metru linek A a C, stanice tramvaje Biskupcova je před domem, zastávka busu cca 130 m.

Popis bytu:

Byt se nachází ve 4.patře šestipodlažního domu s výtahem. Byt je po celkové rekonstrukci. 

Dispozice: ze vstupu do chodby domu se vchází předsíně, ze které je vstup do koupelny s WC a pokoje. Orientace bytu je na jih do ulice Biskupcova. Okno je je nové špaletové s dvojitým vnějším zasklením, které tlumí hluk z ulice.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, digestoří a elektrickým sporákem s troubou. Koupelna je zařízena sprchou, umyvadlem, topným žebříkem, elektrickým bojlerem a WC.

Podlahy: vinyl, v koupelně dlažba.

Topení plynovým topidlem WAW, teplá voda je zajištěna elektrickým bojlerem.

Plocha bytu[1]: 25,10 m2 

Výměry místností[2]:

Pokoj s kk

 17,92 m2

Koupelna s WC

 2,72 m2

Předsíň

 4,01 m2

Celkem

24,65 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: D

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 495 Kč/měsíc, elektřina a plyn se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 3 800 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666[1] dle Prohlášení vlastníka

[2] dle Evidenčního listu

více
 
Vyvolávací cena 3 800 Kč
Vydražená cena 12 600 Kč
Začátek 25.11.2022, 10:00
Konec 28.11.2022, 14:39


Proč elektronické aukce?

Elektronická aukce je rychlejší, výnosnější a transparentnější než prodej přes realitní kancelář.


Jak dát svůj byt do aukce?

Zavolejte na číslo 800 522 222 a sjednejte si schůzku.


Proč se účastnit?
  • Úspora času. Nemusíte chodit do žádné aukční síně.
  • Naprostá anonymita. Před ostatními účastníky aukce vystupujete pouze jako nic neříkající identifikační číslo.
  • Vše z pohodlí domova, beze stresu, u šálku kávy.

    Návody a nápověda