OBCHODNÍ PALÁC SPARKASSE

v centru Karlových Varů,

u Vřídelní kolonády

Vyhlášená

Prodej pozemku o výměře 4954m2, dle ÚPI zčásti pro komerční výstavbu a zčásti pro zemědělské využití, v obci Kuchařovice, okres Znojmo, k.ú. Kuchařovice

Číslo
B1/9/2023, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Popis lokality:

Pozemek leží v západní části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

 

Popis předmětu aukce:

Jedná se o pozemek o celkové výměře 4954 m2, dle LV 1171 ke dni 13.4.2023. Pozemek je určen dle ÚP z části o ploše cca 1.998 m2 pro komerční výstavbu a z části o ploše cca 2.956 m2 pro zemědělské využití. Částečně je tedy označen jako VS - výroba a skladování (do plochy VS-3 zasahuje ochranné pásmo silnice II. Třídy) a částečně jako Ze - zemědělské plochy.


Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Bez trvalých porostů. Přístup je bezproblémový. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. Pozemek leží v těsné blízkosti čerpací stanice Shell.

 

Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené:

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, nadzemního vedení VN a podpěrného bodu VN dle ZPMZ č. 817, oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 28085400, povinnost k parcela: 626/1, zapsáno v katastru pod V-139/2018-713 (na předmětu aukce jsou umístěné stožáry s vedením elektrického proudu, tyto stožáry jsou mimo zastavitelnou část pozemku).

 

Dále je přes předmět aukce evidováno vodovodní potrubí, které má ochranné pásmo, omezující zastavění pozemku. Dle informace uvedené ve znaleckém posudku lze v tomto ochranném pásmu zhotovit skladové či odstavné plochy, plocha ochranného pásma vodovodu se neodečítá a pozemek má procento zastavitelnosti, takže na to ochranné pásmo také lze využít právě nezastavitelnou část pozemku.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.


Dokumenty budou postupně doplňovány.

 

Prohlídky:

 

Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Adresa předmětu aukce: obec Kuchařovice, okres Znojmo, pozemek parc.č. 626/1

u čerpací stanice Shell

GPS: 48°52'52.45"N, 16°03'42.71"E

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: balik@lvsystem.cz

více
 
Vyvolávací cena 1 000 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Začátek 25.9.2023, 10:00
Konec 27.9.2023, 16:00
Vyhlášená

Prodej kompletně pronajatého bytového domu s lékárnou v Moravské Třebové (roční výnos 2.036.580,- Kč)

Číslo
B/2/9/2023, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Prodej kompletně pronajatého bytového domu s lékárnou v Moravské Třebové s ročním výnosem z nájemních smluv ve výši 2.036.580,- Kč.

 

Předmětem prodeje je částečně podsklepený bytový dům s osmi bytovými jednotkami a obchodním prostorem s výlohami do historického náměstí v centru města Moravská Třebová. Prostory nemovitosti v 1-3. patře jsou kompletně pronajaty stálým klientům (1.NP lékárna, 2-3.NP nájemci bytů) a nájemní smlouvy tak přináší pravidelný příjem z pronájmu ve výši 2.036.580,- Kč/rok. Dům má také půdní prostor nabízející potenciál k dalšímu možnému využití. Dům je v dobrém technickém stavu s pravidelnou údržbou.

 

Odkaz na 3D prohlídku: zde

Odkaz na video (dron): zde

Webová stránka nemovitosti: zde

 

Celková plocha bytových jednotek: 556 m2 (8 bytů)

Celková plocha obchodních prostor: 253 m2 (lékárna)

Celková plocha suterénu: 116 m2 (nepronajato – potenciál navýšení výnosu)

Celková plocha půdy: 358 m2 (nepronajato – potenciál navýšení výnosu)

 

Objekt je připojen na veškeré inženýrské sítě (veřejný vodovod, veřejná kanalizace, elektro, plyn).

 

Celková podlahová plocha budovy: 1 394 m2

Celková zastavěná plocha budovy: 394 m2

 

Roční výnos z pronájmu: 2.036.580,- Kč

Vyvolávací cena: 23.990.000,- Kč

Cena dle ZP ke dni 28.02.2022: 27.200.000,- Kč

 

Dům byl postaven v roce 1555, okolo roku 1700 byla provedena nástavba 2. a 3. NP a v roce 1969 byla provedena celková revitalizace. Roku 1996 pak byly zrekonstruovány bytové i nebytové prostory. Nynější vzhled interiéru a exteriéru zajistila revitalizace celého domu mezi lety 2015 a 2022.

 

Půdní prostory a suterén tvořící celkem 474 m2 aktuálně nejsou pronajaty a představují tak potenciál dalšího navýšení výnosu z pronájmu nemovitosti – možná přestavba na bytové/komerční prostory, popř. pronájem jako skladovací prostory).

 

Základní technické parametry:

- podlahové topení v 1.NP, vlastní plynové kotle v 2.NP a 3.NP

- ohřev vody zajišťují plynové a elektrické kotle

- vybavení včetně kuchyňské linky a nových sanitárních prvků

 

Územní plán: SC – plochy smíšené obytné v centrech měst

 

Podrobný popis naleznete v přiloženém informačním memorandu.

 

Termíny prohlídek: individuálně dle dohody s makléřem

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 33/27, Město, 571 01 Moravská Třebová

GPS: 49.7573817N, 16.6642872E

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas
e-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz
telefon: +420 777 744 991
více
 
Vyvolávací cena 23 990 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Začátek 3.10.2023, 10:00
Konec 5.10.2023, 16:00
Vyhlášená

Dvougenerační RD s garáží, pozemek 844m2, obec Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou

Číslo
B/1/10/23, dražba dobrovolná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. 444, součástí je stavba: Brná 46 rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 444 a  pozemek parc.č. 715/13, vše v katastrálním území Potštejn, obec Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou, na KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou.
více
 
Vyvolávací cena 2 220 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Začátek 10.10.2023, 10:00
Konec 12.10.2023, 16:00
Vyhlášená

Bytový dům se 4 pronajatými byty + volná půda (roční nájemné 408.000,- Kč), Žáky, okres Kutná Hora

Číslo
CS/DD/3/23, dražba dobrovolná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. St. 177, součástí je stavba: Žáky, č.p. 40, v katastrálním území Žáky, obec Žáky.
více
 
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Začátek 24.10.2023, 10:00
Konec 26.10.2023, 16:00
Ukončená

Zemědělská usedlost s pozemky 2 336 m2 Střítež, okres Pelhřimov

Číslo
CSDD522opak, dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis
Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k následujícím nemovitým věcem: pozemek parc.č. St. 1, součástí je stavba: Bor, č.p. 5, a pozemek parc.č. 27, vše v katastrálním území Bor u Božejova, obec Střítež.
více
 
Vyvolávací cena 504 000 Kč
Vydražená cena 904 000 Kč
Začátek 12.9.2023, 10:00
Konec 14.9.2023, 16:57
Ukončená

BYT v obytném souboru NOVÁ HARFA - Vysočany - Praha 9, 4 + kk + 2 lodžie a balkon + garážové stání

Číslo
CSND322, dražba nedobrovolná
Adresa
Popis
Jednotka č. 938/201 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Vysočany, č.p. 938, stojící na pozemcích parc.č. 991/99, 991/100, 991/101, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 938 a na pozemcích parc.č. 991/99, 991/100, 991/101, 991/105, 991/106, 991/107 o velikosti 1212/236409, vše v katastrálním území Vysočany, obec Praha.
více
 
Vyvolávací cena 7 362 000 Kč
Vydražená cena 11 110 909 Kč
Začátek 5.9.2023, 18:00
Konec 6.9.2023, 17:23
Ukončená

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ rodinného domu č.p. 179 a pozemku parc.č. 233 a parc.č. 412/8 v obci Sobíňov, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Sobíňov

Číslo
B1/8/2023, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Popis lokality:

Předmět aukce se nachází v obci Sobíňov, okres Havlíčkův Brod cca 650m od zastávky autobusu a obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a stavby individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je po pozemku parc. č. 412/1 a parc. č. 413/1 ve vlastnictví obce Sobíňov. V obci je základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Havlíčkův Brod, ve vzdálenosti 20km od obce Sobíňov.

 

Popis předmětu aukce:

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním NP a půdním prostorem pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou smíšené (kámen, cihla). Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou z větší části vápenné, z cca 1/5 novodobé na zateplení. Vnitřní omítky jsou vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Okna jsou instalována dřevěná dvojitá, dveře jsou hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech tvoří keramické dlažby, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění domu je podlahové, prostřednictvím plynového kotle 2 a dále je možné i prostřednictvím plynových WAF. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří krbová kamna.

 

Stavba je napojena na IS: voda, elektro, plyn a kanalizace.

Přístup k předmětu aukce je po nezpevněné cestě  pozemku parc.č. 412/1 a asfaltové cestě po pozemku  parc.č. 413/1 ve vlastnictví obce Sobíňov.

 

Dispoziční řešení: 1.NP – zádveří, kuchyňský kout s obývacím pokojem, 2 pokoje, chodba, koupelna s WC půdní prostory.

 

Zastavěná plocha RD činí cca 115 m2. Celková obytná plocha činí cca 88 m2. Stavba je v užívání více jak 100 let. Před cca 20 roky byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. Stavba se k datu ocenění nachází v dobrém, udržovaném technickém stavu.

 

Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:

- venkovní úpravy: přípojky IS (voda, elektro, kanalizace a plyn), zpevněné plochy, oplocení vč. Vrat,

-trvalé porosty: na pozemku zahrady se nachází trvalé porosty – ovocné a okrasné stromy a keře,

- studna: v současné době bez vody,

- kůlna: nepodsklepená, přízemní kůlna, dřevěné konstrukce, se sedlovou střechou, podlaha je hliněná.

 

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku, jsou mírně svažité a nachází se na nich rodinný dům, vedlejší stavba, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 1 339 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.

Dokumenty budou postupně doplňovány.

 

 

Prohlídky:

 

Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Adresa předmětu aukce: Sobíňov č.p. 179, obec Sobíňov, okres Havlíčkův Brod

GPS: 49.6980339N, 15.7711581E

Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: balik@lvsystem.cz

více
 
Vyvolávací cena 862 400 Kč
Vydražená cena 1 052 400 Kč
Začátek 22.8.2023, 10:00
Konec 24.8.2023, 15:15
Ukončená

Pronájem nového podkrovního 2+kk, 53 m², Praha 5 - Smíchov, Elišky Peškové 333/7, byt č. 43

Číslo
P5P12/333/43, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 22.6.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

Poloha:

Bytový dům ve vlastnictví obce byl v roce 2023 kompletně citlivě a kvalitně zrekonstruován. Upravený dvůr, na kterém se nachází ve dvorním traktu sídlo Tvůrčí dílny Elišky Peškové Švandova divadla, je využíván k občasným kulturním akcím. V blízkosti jsou Petřínské sady, Dětský ostrov, park Kampa. Lokalita má výbornou občanskou vybavenost v okolí. Anděl je vzdálen celkem 8 min tramvají, zastávka Švandovo divadlo v ulici Štefánikově je vzdálena 2 min chůze, zastávka busu 176 směr Karlovo náměstí také 2 minuty.

Bytová jednotka se nachází ve třetím patře domu bez výtahu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel.

Byt sestává z velkého obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, předsíně a koupelny s WC. Byt má okna na východ do ulice Elišky Peškové s průhledem ulicí Malátova až k řece.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které jsou vstupy do koupelny a obývacího pokoje Z obývacího pokoje je dále vstup do ložnice. V předsíní jsou sklopné schůdky do podkrovního prostoru, který je využitelný prakticky jen pro uložení lyží.

Kuchyňská linka je vybavena sklokeramickou varnou deskou, horkovzdušnou elektrickou troubou Candy s WiFi a odtahovou digestoří. Koupelna je zařízena sprchovým koutem, umyvadlem, kombinovaným topným žebříkem, místem pro připojení pračky a závěsným WC.

 

Podlahy: v pokojích dřevěné, v dalších místnostech dlažba. Byt má plastová eurookna s výklopnými křídly ovládanými elektricky.

 

Teplo a teplá voda jsou zajištěny centrálně. Byt je vybaven klimatizací.

Domácí telefon. Příprava na příjem signálu 5G, rozvody do místností. 

 

 

Celková užitná plocha bytu[1]: 53,4 m2

 

Chodba

  2,2 m2

Koupelna s WC

  3,9 m2

Obývací pokoj s kk

30,1 m2

Ložnice

17,2 m2

 

53,4 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: F

Zálohy za služby pro 1 osobu: 3 040 Kč/měsíc, v tom teplo 1 500 Kč/měsíc/byt

Vyvolávací cena: 15 929  /měsíc

 

Prohlídky:

·         čtvrtek 8.6.2023, 16:30 - 18:00

·         úterý 20.6.202316:30 - 18:00

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

 

Adresa: Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – Smíchov

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

[1] dle Evidenčního listu

 


více
 
Vyvolávací cena 15 929 Kč
Vydražená cena 17 229 Kč
Začátek 26.6.2023, 10:00
Konec 27.6.2023, 16:33
Ukončená

Pronájem nového 4+kk, 115 m², Praha 5 - Smíchov, Zborovská 542/42, byt č. 10

Číslo
P5P12/542/10, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 22.6.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

Poloha:

Nárožní neorenesanční dům architekta Wiehla z r. 1885 se nachází v bytovém bloku mezi Janáčkovým nábřežím a ul. Zborovská, v části Zborovské směrem k Malé Straně, na levém břehu Vltavy na úrovni Dětského ostrova v žádané lokalitě Praha 5 - Smíchov.  Autorem návrhů sochařské výzdoby je Josef Václav Myslbek. Dům je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.

Pouhé 3 minuty chůzí od domu začínají krásy Petřínských sadů. Obchodní centrum Nový Smíchov s multikinem je vzdáleno pouze 9 minut chůzí a na metro „B“ Anděl jsou další 3 minuty (anebo dvě zastávky tramvají, zastávka Švandovo divadlo je 3 min chůze). V blízkosti se nachází mateřská, základní i střední školy, restaurace, kavárny i obchody.  

 

Popis bytu:

Bytová jednotka se nachází ve třetím patře, které je přístupné výtahem z mezaninu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel.

Byt sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 3 ložnic, šatny, předsíně, chodby, koupelny, WC a balkonu.  Obývací pokoj a dvě větší ložnice mají okna na západ do ulice Zborovská, nejmenší ložnice a balkon je orientován na východ do vnitrobloku.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, z ní je vstup do první ložnice a do chodby. Z chodby je vstup do všech dalších místnosti kromě druhé ložnice, která je průchozí z první ložnice a obývacího pokoje. K nejmenší ložnici přiléhá šatna.

Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, horkovzdušnou elektrickou troubou, odtahovou digestoří a přípravou pro myčku. Koupelna je zařízena sprchou, umyvadlem, zrcadlovou galerií, kombinovaným topným žebříkem a místem pro připojení pračky. WC je vybaveno závěsnou mísou a umyvadélkem.

 

Podlahy: v pokojích parkety, v šatně, koupelně a WC dlažba.

Topení a teplá voda jsou zajištěny kombinovaným plynovým kotlem, který je v koupelně.

Domácí telefon. Příprava na příjem signálu 5G, rozvody do místností. 

 

Celková užitná plocha bytu[1]: 114,9 mvčetně balkonu 1,48 m2

 

 

 

Plochy místností: [2]

 

Předsíň

12,06 m2

Chodba

11,86 m2

Obývací pokoj s kk

25,51 m2

Ložnice

24,59 m2

Ložnice

22,34 m2

Ložnice

11,94 m2

Šatna

2,23 m2

Koupelna

3,52 m2

WC

1,51 m2

 

115,56 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: E

Zálohy za služby pro 1 osobu: 830 Kč/měsíc, plyn a elektřina se převádí na nájemce

Vyvolávací cena: 27 141 Kč/měsíc

 

Prohlídky:

·         čtvrtek 8.6.2023, 16:30 - 18:00

·         úterý 20.6.202316:30 - 18:00

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

 

Adresa: Zborovská 542/42, Praha 5 – Smíchov

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

[1] dle Evidenčního listu

[2] dle plánku nového stavu

více
 
Vyvolávací cena 27 141 Kč
Vydražená cena 32 041 Kč
Začátek 26.6.2023, 10:00
Konec 27.6.2023, 16:06
Ukončená

Pronájem nového 2+kk, 67 m², Praha 5 - Smíchov, Lesnická 1155/8, byt č. 5

Číslo
P5P12/1155/5, aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 22.6.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

Poloha:

Bytový dům je umístěn v kulturním a správním centru Smíchova, na rohu nám. 14. října a Lesnické ulice. Na náměstí 14. října se nachází barokní vila Portheimka, novorenesanční bazilika sv. Václava, secesní tržnice (dnes pobočka Městské knihovny) a Národní dům, Úřad MČ Praha 5, Městské státní zastupitelství aj. Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí.

Bytová jednotka se nachází v prvním patře, které je přístupné po schodišti. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel.

Byt sestává z velkého obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice s balkonkem do vnitrobloku, šatny, předsíně a koupelny s WC. Obývací pokoj má okna na jih do ulice Lesnická, ložnice do zeleného vnitrobloku.

Dispozice: z chodby domu se vchází do chodbičky společné se sousedním bytem a dále do předsíně bytu. Z předsíně jsou vstupy obývacího pokoje, koupelny a ložnice. Z ložnice je dále vstup do šatny a na balkon.

Kuchyňská linka je vybavena plynovou sklokeramickou varnou deskou, horkovzdušnou elektrickou troubou, odtahovou digestoří, myčkou a lednicí s mrazničkou. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem, kombinovaným topným žebříkem, místem pro připojení pračky a závěsným WC.


Podlahy: v pokojích parkety, v dalších místnostech dlažba.

Topení plynovými topidly WAW, teplá voda zajištěna elektrickým bojlerem.

Domácí telefon. Příprava na příjem signálu 5G, rozvody do místností. 


Celková užitná plocha bytu[1]: 67,4 m2

Předsíň

5,8 m2

Koupelna s WC

6,9 m2

Obývací pokoj s kk

28,7 m2

Ložnice

24,2 m2

Šatna

1,8 m2

 

67,4 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: E

Zálohy za služby pro 1 osobu: 830 Kč/měsíc, plyn a elektřina se převádí na nájemce

Vyvolávací cena: 18 340 Kč/měsíc


Prohlídky:

·         čtvrtek 8.6.2023, 16:30 - 18:00

·         úterý 20.6.202316:30 - 18:00

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

 

Adresa: Lesnická 1155/8, Praha 5 – Smíchov

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

[1] dle Evidenčního listu

více
 
Vyvolávací cena 18 340 Kč
Vydražená cena 27 400 Kč
Začátek 26.6.2023, 10:00
Konec 27.6.2023, 15:54


Proč elektronické aukce?

Elektronická aukce je rychlejší, výnosnější a transparentnější než prodej přes realitní kancelář.


Jak dát svůj byt do aukce?

Zavolejte na číslo 800 522 222 a sjednejte si schůzku.


Proč se účastnit?
  • Úspora času. Nemusíte chodit do žádné aukční síně.
  • Naprostá anonymita. Před ostatními účastníky aukce vystupujete pouze jako nic neříkající identifikační číslo.
  • Vše z pohodlí domova, beze stresu, u šálku kávy.

    Návody a nápověda