Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID627673
ukončená
Pozemek parc.č. 3736/1 o výměře 1227 m2 v části města zvaná Leska Horní, Znojmo
Začátek aukce
28.2.2023, 11:00
Konec aukce
2.3.2023, 16:34
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
472 395 Kč
Vydražená cena 842 395 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

842 395 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID627673Číslo
B3/2/2023
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Nabídková cena pozemku je v úrovni 55% z ceny dle znaleckého posudku. 


Cena znaleckého posudku: 858.900,- Kč                                                 

Cena vyvolávací: 472.395,- Kč


Město Znojmo se nachází na území okresu Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Znojmo je také obcí s rozšířenou působností. Tuto příhraniční oblast řadíme do turistický atraktivního Podyjí. Území tohoto středně velkého města trvale obývá asi 33 800 obyvatel. Protéká zde řeka Dyje. Obec je vzdálená přibližně 9 km od rakouských hranic.

 

Pozemek parc.č. 3736/1 – zahrada o výměře 1 227m2

Předmět aukce je situovaný v původně zahrádkářské osadě, severně od centrální zastavěné části města, v lokalitě zvané Leska Horní. Jedná se o rozvojovou lokalitu s možnou budoucí výstavbou rodinných domů, na mírně svažitém až svažitém jihozápadně orientovaném pozemku. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový. Na jihozápadní straně je pozemek prudce svažitý a sousedí s nezpevněnou přístupovou komunikací. Na severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní straně pozemek sousedí s obdobnými pozemky s využitím jako zahrada. Ke dni ocenění je předmět aukce využíván jako částečně oplocená zahrada, na které je postavená stavba neevidována v katastru nemovitostí (podrobná prohlídka této stavby nebyla umožněna, obhlídkou z veřejně dostupných prostor bylo zjištěno, že se jedná o stavbu ve zhoršeném stavu, s negativním dopadem na cenu pozemku - náklady na demolici). Součástí pozemku jsou trvalé porosty menšího rozsahu, zanedbané údržby. Na pozemku se nachází venkovní úpravy ve špatném technickém stavu, a to oplocení z drátěného pletiva.

 

Dle platného územního plánu leží předmět aukce ve stavební ploše s funkčním využitím B/d - bydlení/rodinná volná zástavba (cca 2/3 jižní části pozemků) a I/-/-z – plochy zahrádek/zahradní chata do 25 m2 zastavěné plochy (severní cca 1/3 pozemků). Tato plocha zahrádek je však vedena jako územní rezerva pro bydlení R9-B.

 

Přístup k předmětu aukce je po nezpevněné komunikaci, která vede po pozemcích jiných vlastníků parc. č. 3763/4, 3737/1, 3737/2, 3737/3, 3737/4.

Přístup k předmětu aukce není zajištěn věcným břemenem.

 

Předmět aukce lze napojit na hlavní řady inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, el.nn), které vedou v přístupové komunikaci na pozemcích jiných vlastníků.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a Aukční kartě, které jsou k dispozici ke stažení níže.


Prohlídky nemovitosti:

Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Orientační adresa předmětu aukce: při ul. Leska Horní,

GPS: 48°51'49.51"N, 16°03'22.04"E

Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

Předmět aukce
Pozemek parc. č. 3736/1, katastrální území Znojmo-město, obec Znojmo, včetně všech součástí a příslušenství.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - pozemek 3736,1 Znojmo.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Leska Horní, Znojmo.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Znalecký posudek P 2038-10-18 Pozemky_Znojmo.pdf
  LV č. 3336, Znojmo Město rok 2022.pdf
  Kupní smlouva, pozemek 3736,1 Znojmo - vzor _ anonym..pdf
  Městský úřad Znojmo ÚPI kú Znojmo-město.pdf
  GasNet Stanovisko a situace kú Znojmo-město.pdf
  Vodárenská a.s. Vyjádření vč. výkresu kú Znojmo-město.pdf
  EG.D Stanovisko a situace kú Znojmo-město.pdf
  CETIN Vyjádření a situace kú Znojmo-město.pdf

Umístění objektu

Adresa
Leska Horní 3736/1, Znojmo

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
627673 02.03.2023 16:32:11.970 50 000,- 842 395,-
626878 02.03.2023 16:31:56.837 5 000,- 792 395,-
627673 02.03.2023 16:31:42.416 50 000,- 787 395,-
626878 02.03.2023 16:31:34.049 5 000,- 737 395,-
627673 02.03.2023 16:31:27.050 50 000,- 732 395,-
626878 02.03.2023 16:31:19.620 5 000,- 682 395,-
627673 02.03.2023 16:31:11.149 50 000,- 677 395,-
626878 02.03.2023 16:30:58.971 5 000,- 627 395,-
627673 02.03.2023 16:30:40.988 50 000,- 622 395,-
626878 02.03.2023 16:30:25.713 5 000,- 572 395,-
627673 02.03.2023 16:30:15.383 20 000,- 567 395,-
626878 02.03.2023 16:30:06.224 5 000,- 547 395,-
627673 02.03.2023 16:29:57.484 20 000,- 542 395,-
626878 02.03.2023 16:29:41.075 5 000,- 522 395,-
627673 02.03.2023 16:29:19.243 20 000,- 517 395,-
626878 02.03.2023 16:29:09.630 5 000,- 497 395,-
627673 02.03.2023 15:44:45.713 5 000,- 492 395,-
626878 02.03.2023 13:02:06.731 5 000,- 487 395,-
627673 28.02.2023 20:25:42.823 5 000,- 482 395,-
627107 28.02.2023 11:01:11.760 5 000,- 477 395,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás