Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID627697
ukončená
Pozemek parc. č. 3736/2 o výměře 1411 m2 v části města zvaná Leska Horní, Znojmo
Začátek aukce
28.2.2023, 11:00
Konec aukce
2.3.2023, 16:03
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
543 235 Kč
Vydražená cena 868 235 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

868 235 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID627697Číslo
B2/2/2023
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Nabídková cena pozemku je v úrovni 55% z ceny dle znaleckého posudku.

Cena posudku: 987.700,- Kč
Cena vyvolávací: 543.235,- Kč

Město Znojmo se nachází na území okresu Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Znojmo je také obcí s rozšířenou působností. Tuto příhraniční oblast řadíme do turistický atraktivního Podyjí. Území tohoto středně velkého města trvale obývá asi 33 800 obyvatel. Protéká zde řeka Dyje. Obec je vzdálená přibližně 9 km od rakouských hranic.

 

Pozemek parc. č. 3736/2 – zahrada o výměře 1411m2

Předmět aukce je situovaný v původně zahrádkářské osadě, severně od centrální zastavěné části města, v lokalitě zvané Leska Horní. Jedná se o rozvojovou lokalitu s možnou budoucí výstavbou rodinných domů, na mírně svažitém až svažitém jihozápadně orientovaném pozemku. Tvar pozemku je přibližně lichoběžníkový. Na jihozápadní straně je pozemek prudce svažitý a sousedí s nezpevněnou přístupovou komunikací. Na severozápadní a severovýchodní straně pozemek sousedí s obdobnými pozemky s využitím jako zahrada. Na jihovýchodní straně pozemek sousedí s pásem neplodné půdy. Ke dni ocenění je předmět aukce využíván jako částečně oplocená zahrada, na které je postavená stavba neevidována v katastru nemovitostí (podrobná prohlídka této stavby nebyla umožněna, obhlídkou z veřejně dostupných prostor bylo zjištěno, že se jedná o stavbu pravděpodobně původní zahradní chatky ve zhoršeném technickém stavu, s negativním dopadem na cenu pozemku - náklady na demolici). Součástí pozemku jsou trvalé porosty menšího rozsahu, zanedbané údržby. Na pozemku se nachází venkovní úpravy ve špatném technickém stavu, a to oplocení z drátěného pletiva.

 

Dle platného územního plánu leží předmět aukce ve stavební ploše s funkčním využitím B/d - bydlení/rodinná volná zástavba (cca 2/3 jižní části pozemků) a I/-/-z – plochy zahrádek/zahradní chata do 25 mzastavěné plochy (severní cca 1/3 pozemků). Tato plocha zahrádek je však vedena jako územní rezerva pro bydlení R9-B.

 

Přístup k předmětu aukce je po nezpevněné komunikaci, která vede po pozemcích jiných vlastníků parc. č. 3763/4, 3737/1, 3737/2, 3737/3, 3737/4.

Přístup k předmětu aukce není zajištěn věcným břemenem.

 

Předmět aukce lze napojit na hlavní řady inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, el.nn), které vedou v přístupové komunikaci na pozemcích jiných vlastníků.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a Aukční kartě, které jsou k dispozici ke stažení níže.


Prohlídky nemovitosti:

Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Orientační adresa předmětu aukce: při ul. Leska Horní,

GPS: 48°51'49.51"N, 16°03'22.04"E

Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

Předmět aukce
Pozemek parc. č. 3736/2, katastrální území Znojmo-město, obec Znojmo, včetně všech součástí a příslušenství.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - pozemek 3736,2 Znojmo.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Leska Horní, Znojmo.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Znalecký posudek P 2038-10-18 Pozemky_Znojmo.pdf
  LV č. 3336, Znojmo Město rok 2022.pdf
  Kupní smlouva, pozemek 3736,2 Znojmo - vzor _ anonym..pdf
  Městský úřad Znojmo ÚPI kú Znojmo-město.pdf
  GasNet Stanovisko a situace kú Znojmo-město.pdf
  Vodárenská a.s. Vyjádření vč. výkresu kú Znojmo-město.pdf
  EG.D Stanovisko a situace kú Znojmo-město.pdf
  CETIN Vyjádření a situace kú Znojmo-město.pdf

Umístění objektu

Adresa
Leska Horní 3736/2, Znojmo

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
627697 02.03.2023 16:01:28.125 50 000,- 868 235,-
627061 02.03.2023 16:01:03.688 5 000,- 818 235,-
627697 02.03.2023 16:00:51.617 50 000,- 813 235,-
627061 02.03.2023 16:00:28.541 5 000,- 763 235,-
627697 02.03.2023 16:00:23.124 50 000,- 758 235,-
627061 02.03.2023 15:59:57.905 5 000,- 708 235,-
627697 02.03.2023 15:59:53.128 20 000,- 703 235,-
627061 02.03.2023 15:59:38.063 5 000,- 683 235,-
627697 02.03.2023 15:59:30.342 20 000,- 678 235,-
627061 02.03.2023 15:59:18.388 5 000,- 658 235,-
627697 02.03.2023 15:59:12.225 20 000,- 653 235,-
627061 02.03.2023 15:58:58.884 5 000,- 633 235,-
627697 02.03.2023 15:58:49.752 20 000,- 628 235,-
627061 02.03.2023 15:58:41.298 5 000,- 608 235,-
627697 02.03.2023 15:58:34.393 20 000,- 603 235,-
627061 02.03.2023 15:58:22.228 5 000,- 583 235,-
627697 02.03.2023 15:58:10.792 5 000,- 578 235,-
627061 02.03.2023 15:57:57.878 5 000,- 573 235,-
627697 02.03.2023 15:57:21.733 5 000,- 568 235,-
627061 02.03.2023 15:56:56.042 5 000,- 563 235,-
627697 02.03.2023 15:49:08.890 5 000,- 558 235,-
627832 02.03.2023 13:01:58.402 5 000,- 553 235,-
627061 28.02.2023 11:01:49.531 5 000,- 548 235,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás