Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID627902
ukončená
Pozemek parc.č. 489/3 o výměře 800m2 s výhledem do údolí, v části města Jeseník – Dětřichov, k.ú. Seč u Jeseníka, okr. Jeseník
Začátek aukce
28.3.2023, 10:00
Konec aukce
30.3.2023, 16:22
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
632 800 Kč
Vydražená cena 1 267 800 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 267 800 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID627902Číslo
B4/3/2023
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Předmět aukce se nachází ve východní okrajové části města Jeseník v lokalitě zvané Dětřichov v katastrálním území Seč u Jeseníka. Pozemek je ve svahu jižní orientace. Je vzdálen od poslední autobusové zastávky cca 1,5 km a cca 5 km od centra obce Jeseník. Okolní zástavbu pozemku tvoří rodinné domy a stavby rodinné rekreace. V obci Jeseník je kompletní občanská vybavenost.

 

Popis předmětu aukce:


Předmět aukce - pozemek parc. č. 489/3 má výměru 800 m2 (dle LV ke dni 8. 12. 2022), druh pozemku – trvalý travní porost (dále jen „předmět aukce“).

 

Přístup a příjezd k pozemku je z pozemku parc.č. 490/2 (obecní cesta), který je ve vlastnictví města Jeseník. Pozemek je uzavřen oplocením. Přístup k předmětu aukce je u stavby rodinného domu č.p. 43 blokován a užíván neoprávněně třetí osobou. Vyhlašovatel (správkyně konkurzní podstaty ) podal na příslušný městský úřad podnět dle ustanovení § 42 správního řádu k prověření oprávněnosti stavby „brány“ umístěné na pozemku parc.č. 490/2, respektive podnět k odstranění této stavby. Fotky uzavřeného přístupu na obecní přístupovou cestu jsou součástí detailu aukce, viditelně označeny popisem.

 

Pozemek je svažitý, jižní orientace a nachází se na něm část jednoduchého dřevěného přístřešku (voliéra) – stavba stojí primárně na pozemku parc.č. 488/2 a přesahuje na předmět aukce a tento přesah není právně ošetřen.

 

Pozemek je dle Územního plánu města Jeseník zařazen v plochách BV (plochy bydlení venkovské). Jedná se o stavební pozemek. Vyjádření úřadu města Jeseník – Územně plánovací informace je přílohou v PDF v inzerátu níže.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:     

                                                                                            

Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Orientační adresa předmětu aukce: při ul. Strmá

GPS: 50°13'13.94"N, 17°13'58.48"E

Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702


Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: balik@lvsystem.cz

Předmět aukce
Pozemek parc.č. 489/3, katastrální území Seč u Jeseníka, obec Jeseník, včetně všech součástí a
příslušenství

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Seč u Jeseníka.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Seč u Jeseníka.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  List vlastnictví - Seč u Jeseníka.pdf
  Kupní smlouva - vzor, PDF.pdf
  ÚPI - Město Jeseník - Seč u Jeseníka.pdf
  GasNet Stanovisko vč. výkresu kú Seč u Jeseníka.pdf
  VaK Jesenicka a.s. Vyjádření vč. výkresu kú Seč u Jeseníka.pdf
  ČEZd Sdělení vč. výkresu kú Seč u Jeseníka.pdf
  CETIN Vyjádření vč. výkresu kú Seč u Jeseníka.pdf
  KM Seč u Jeseníka.pdf

Umístění objektu

Adresa
Strmá, Jeseník

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
627902 30.03.2023 16:20:21.169 5 000,- 1 267 800,-
627968 30.03.2023 16:18:48.847 5 000,- 1 262 800,-
627992 30.03.2023 16:17:13.718 10 000,- 1 257 800,-
627902 30.03.2023 16:16:49.132 35 000,- 1 247 800,-
627992 30.03.2023 16:14:56.380 10 000,- 1 212 800,-
627902 30.03.2023 16:14:23.956 35 000,- 1 202 800,-
627992 30.03.2023 16:14:15.657 20 000,- 1 167 800,-
627968 30.03.2023 16:14:03.904 5 000,- 1 147 800,-
627992 30.03.2023 16:12:43.668 30 000,- 1 142 800,-
627902 30.03.2023 16:11:30.506 60 000,- 1 112 800,-
627992 30.03.2023 16:09:43.751 50 000,- 1 052 800,-
627968 30.03.2023 16:09:29.412 5 000,- 1 002 800,-
627992 30.03.2023 16:09:14.664 35 000,- 997 800,-
627968 30.03.2023 16:08:51.245 5 000,- 962 800,-
627992 30.03.2023 16:07:29.138 50 000,- 957 800,-
627968 30.03.2023 16:07:10.391 5 000,- 907 800,-
627992 30.03.2023 16:06:54.321 40 000,- 902 800,-
627902 30.03.2023 16:06:25.039 40 000,- 862 800,-
627992 30.03.2023 16:04:53.098 20 000,- 822 800,-
627902 30.03.2023 16:03:45.322 5 000,- 802 800,-
627992 30.03.2023 16:02:45.844 5 000,- 797 800,-
627968 30.03.2023 16:02:20.369 5 000,- 792 800,-
627992 30.03.2023 16:02:01.637 10 000,- 787 800,-
627968 30.03.2023 16:00:51.524 5 000,- 777 800,-
627992 30.03.2023 16:00:03.882 50 000,- 772 800,-
627902 30.03.2023 15:59:37.278 60 000,- 722 800,-
627992 30.03.2023 15:58:03.435 10 000,- 662 800,-
627902 30.03.2023 15:56:49.125 5 000,- 652 800,-
627992 30.03.2023 06:52:16.999 10 000,- 647 800,-
627902 29.03.2023 18:58:04.273 5 000,- 637 800,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás