Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID648471
ukončená
Prodej pozemku o výměře 4954m2, dle ÚPI zčásti pro komerční výstavbu a zčásti pro zemědělské využití, v obci Kuchařovice, okres Znojmo, k.ú. Kuchařovice
Začátek aukce
25.9.2023, 10:00
Konec aukce
27.9.2023, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 000 000 Kč
Vydražená cena 1 010 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 010 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID648471Číslo
B1/9/2023
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Popis lokality:

Pozemek leží v západní části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

 

Popis předmětu aukce:

Jedná se o pozemek o celkové výměře 4954 m2, dle LV 1171 ke dni 13.4.2023. Pozemek je určen dle ÚP z části o ploše cca 1.998 m2 pro komerční výstavbu a z části o ploše cca 2.956 m2 pro zemědělské využití. Částečně je tedy označen jako VS - výroba a skladování (do plochy VS-3 zasahuje ochranné pásmo silnice II. Třídy) a částečně jako Ze - zemědělské plochy.


Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Bez trvalých porostů. Přístup je bezproblémový. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. Pozemek leží v těsné blízkosti čerpací stanice Shell.

 

Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené:

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, nadzemního vedení VN a podpěrného bodu VN dle ZPMZ č. 817, oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 28085400, povinnost k parcela: 626/1, zapsáno v katastru pod V-139/2018-713 (na předmětu aukce jsou umístěné stožáry s vedením elektrického proudu, tyto stožáry jsou mimo zastavitelnou část pozemku).

 

Dále je přes předmět aukce evidováno vodovodní potrubí, které má ochranné pásmo, omezující zastavění pozemku. Dle informace uvedené ve znaleckém posudku lze v tomto ochranném pásmu zhotovit skladové či odstavné plochy, plocha ochranného pásma vodovodu se neodečítá a pozemek má procento zastavitelnosti, takže na to ochranné pásmo také lze využít právě nezastavitelnou část pozemku.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.


Dokumenty budou postupně doplňovány.

 

Prohlídky:

 

Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Adresa předmětu aukce: obec Kuchařovice, okres Znojmo, pozemek parc.č. 626/1

u čerpací stanice Shell

GPS: 48°52'52.45"N, 16°03'42.71"E

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: balik@lvsystem.cz

Předmět aukce

Pozemek parc.č. 626/1 v katastrálním území Kuchařovice, obec Kuchařovice, okres Znojmo, včetně všech součástí a příslušenství


Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Mgr. Večeřa, poz Kuchařovice.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Kuchařovice.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Kupní smlouva - vzor.pdf
  ZP kú Kuchařovice A.pdf
  LV 1171_k.ú. Kuchařovice A.pdf
  Vodárenská a.s. Informace vč. map kú Kuchařovice A.pdf
  Obec Kuchařovice Sdělení ÚPI A.pdf
  GasNet Sdělení vč. výkresu kú Kuchařovice.pdf
  EG.D Stanovisko vč. zákresu kú Kuchařovice A.pdf
  CETIN Vyjádření a výkresy kú Kuchařovice A.pdf
  Věcné břemeno smlouva EG.D_E.ON Distribuce poz Kuchařovice A.pdf
  KM.pdf

Umístění objektu

Adresa
při silnici č. 408 u čerpací stanice Shell, Kuchařovice

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
648471 27.09.2023 15:49:01.568 10 000,- 1 010 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás