Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID655761
ukončená
Provozní areál s budovami a pozemky o výměře 5315 m², Valašské Meziříčí
Začátek aukce
12.12.2023, 10:00
Konec aukce
14.12.2023, 16:08
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
15 732 280 Kč
Vydražená cena 16 112 280 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

16 112 280 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID655761Číslo
B1/12/2023
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Valašské Meziříčí je město v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, vzdáleno 20 km severně od Vsetína, 66 od města Olomouc, 66 km od Ostravy a 55 km od Kroměříže. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel. Svou polohou představuje vstupní bránu Moravskoslezských Beskyd a významný dopravní uzel.  Město Valašské Meziříčí je vzdáleno 35 km od nově budované dálnice E35.

 

Popis předmětu aukce:

 

Celková výměra pozemků: 5 315m2

Celková zastavěná plocha budov: 2 200m2

Celková užitná plocha: 3 335m2

Celkový obestavěný prostor: 2 536m3

Předmětem prodeje je provozní areál (bývalý areál zemědělského družstva) v jižní okrajové části města Valašské Meziříčí v okrese Vsetín, v místní části Podlesí, v katastrálním území Křivé.  Celková výměra pozemků areálu je 5315m2. Pozemky areálu jsou rovinné a tvoří jeden funkční celek. Jedná se o betonové zpevněné plochy i nezpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí, kde se nachází venkovní úpravy standardního rozsahu. Na pozemcích se nachází tři administrativní patrové budovy a jedna zrekonstruovaná budova garáží využívaná jako servisní dílny pro opravu automobilů. Nemovitosti se nachází ve stabilizované zóně plochy pro průmyslovou výrobu a skladování – VP (lehký průmysl). Přístup k areálu je umožněn z veřejné komunikace a dále z komunikace na pozemcích jiných vlastníků – právo přístupu k předmětným nemovitostem přes pozemky jiných vlastníků je právně zajištěn. Provozní areál není v současné době využíván.

 

 

Popis umístění a dispozice jednotlivých budov

Budova I.

Stavba č.p. 280 (součást pozemku parc.č. 1394/1) - jedná se o I. část hlavního administrativního objektu, která má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. Celkový půdorysný tvar této části stavby je přibližně do písmene L. Tato část je provozně a konstrukčně propojena s částí II. a III. Stavba byla využívána pro administrativní účely a soc. zázemí pro zaměstnance.

 

Dispoziční řešení:

1.PP - 1. část přístupna po schodišti z 1.NP obsahuje schody, chodbu, sklady

            2. část přístupná vraty z areálu obsahuje 2 garáže a sklady,

1.NP - hlavní vstup do budovy, chodba, schody, výtah, kuchyně, jídelna, kantýna, soc. zázemí (WC M, WC Ž), sklady, kanceláře,

2.NP - chodba, schody, výtah, soc. zázemí (WC M, WC Ž), sklady, kanceláře.

 

Základy budovy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, krytina střechy je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody jsou betonové s teraco povrchem stupňů. Výtah nákladní. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou břízolitové v 2.NP severní a jižní strana ze skleněných panelů (tzv. Boletický panel). Vnitřní keramický obklad je proveden ve standardu v sociálním zázemí. Podlahy tvoří keramická dlažba, PVC a beton. Okna jsou dřevěná nebo hliníková zdvojená. Dveře jsou plné hladké nebo prosklené do ocelových zárubní, vrata kovová dvoukřídlá.

Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. Během životnosti stavby byla prováděna pouze běžná údržba. Konstrukční prvky krátkodobé životnosti jsou před hranici maximálního opotřebení. Obvodový plášť části 2.NP je tvořen z Boletických panelů. Tepelně technické vlastnosti tohoto obvodového pláště při dnešním pohledu již v žádném případě neodpovídají současným technickým trendům, navíc tyto konstrukce vzhledem ke svému stáří dožívají. Jsou patrny stopy po zatečení střešním pláštěm. Celkový stavebně technický stav budovy je podprůměrný. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 55%.

 

Budova II.

Stavba bez čp/če (součást pozemku parc.č. 1394/2) - jedná se o část objektu, která má tři nadzemní podlaží a plochou střechu. Celkový půdorysný tvar této části stavby je přibližně do písmene L. Tato část je provozně a konstrukčně propojena s částí I. Stavba byla využívána pro administrativní účely, kulturní sál a soc. zázemí pro zaměstnance.

 

Dispoziční řešení:

1.NP - přístupné po schodištích z 1.NP nebo vraty z areálu a obsahuje garáže, sklady soc. zázemí

(šatny, WC, sprchy). Na východní stranu této stavby navazuje na pozemku parc.č. 1394/2 přízemní stavba, kde má být dle posudku umístěna elektrorozvodna (stavba nebyla zpřístupněna a nebylo tedy možno umístění elektrorozvodny ověřit), která je přístupná z pozemku jiného vlastníka parc.č. 1411/13. Přístup není právně zajištěn.

2.NP - 3x schody, soc. zázemí (WC M, WC Ž), šatna, sklady, kanceláře,

3.NP - 2x schody, soc. zázemí (WC M, WC Ž), sklady, kulturní sál, bar.

 

Základy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, krytina střechy je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody jsou betonové s teraco povrchem stupňů. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou břízolitové v 3.NP severní a jižní strana ze skleněných panelů (tzv. Boletický panel). Vnitřní keramický obklad je proveden ve standardu v sociálním zázemí. Podlahy tvoří keramická dlažba, PVC, sále vlýsky a beton. Okna jsou dřevěná nebo hliníková zdvojená, v malé části plastová. Dveře jsou plné hladké nebo prosklené do ocelových zárubní, vrata kovová dvoukřídlá nebo plastová sekční.

 

Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. Během životnosti stavby byla prováděna pouze běžná údržba. Konstrukční prvky krátkodobé životnosti jsou před hranici maximálního opotřebení. Obvodový plášť části 2.NP je tvořen z Boletických panelů. Tepelně technické vlastnosti tohoto obvodového pláště při dnešním pohledu již v žádném případě neodpovídají současným technickým trendům, navíc tyto konstrukce vzhledem ke svému stáří dožívají. Jsou patrny stopy po zatečení střešním pláštěm. Celkový stavebně technický stav budovy je podprůměrný. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 55%.

 

Budova III.

Stavba bez čp/če (součást pozemku parc.č. 1395/1) - jedná se o část objektu, která má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a plochou střechu. Celkový půdorysný tvar této části stavby je obdélníkový. Tato část je provozně a konstrukčně propojena s částí I. Stavba byla využívána pro administrativní účely a soc. zázemí pro zaměstnance.

Dispoziční řešení:

1.PP - přístupné po schodišti z 1.NP a obsahuje sklady,

1.NP - vstup, schody, chodba, prodejna, sklady, kanceláře,

2.NP - schody, chodba, soc. zázemí (WC M, WC Ž), kanceláře,

3.NP - schody, chodba, kanceláře.

 

Základy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, krytina střechy je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody jsou betonové s teraco povrchem stupňů. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou břízolitové. Vnitřní keramický obklad je proveden ve standardu v sociálním zázemí. Podlahy tvoří keramická dlažba, PVC a beton. Okna jsou dřevěná nebo hliníková zdvojená. Dveře jsou plné hladké nebo prosklené do ocelových zárubní.

Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. Během životnosti stavby byla prováděna pouze běžná údržba. Konstrukční prvky krátkodobé životnosti jsou před hranici maximálního opotřebení. Jsou patrny stopy po zatečení střešním pláštěm. Ve 3.NP byla zahájena

rekonstrukce (rozvody el. jsou v rozestavěném stavu nefunkční). Celkový stavebně technický stav budovy je podprůměrný. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 55%.

 

Budova garáží

 

Garáže bez čp/če (součást pozemku parc.č. 1396/1) - jedná se o objekt garáží, který má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu s mírným spádem. Celkový půdorysný tvar stavby je obdélníkový. Tato stavba je přistavěna k II. administrativnímu objektu. Stavba je využívána jako garáže nebo dílny.

 

Dispoziční řešení:

1.NP - 4x garáž (dílna) kancelář, elektrorozvodna.

 

Základy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou se zavěšeným podhledem. Střecha je sedlová vazníkové konstrukce, krytina střechy je plechová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou hladké. Podlahy tvoří betonová mazanina. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vrata jsou kovová dvoukřídlá. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Hygienické vybavení tvoří umyvadla. Ostatní vybavení standardní.

Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. V roce 2007 byla provedena kompletní rekonstrukce. Celkový stavebně technický stav budovy je dobrý. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 30%.

 

Areál je v současné době nepoužívaný, budovy jsou prázdné.

Centrální vytápění chybí (původně teplovodní vytápění radiátory je nefunkční, centrální kotelna byla v minulosti prodána jinému vlastníkovi, nová kotelna nebyla vybudována). Ohřev TUV zajištěn bojlery. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Hygienické vybavení tvoří umyvadla, splachovací WC. Ostatní vybavení standardní.

 

Budovy jsou napojeny na areálové rozvody inženýrských sítí (voda, kanalizace). Areál je odpojený od rozvodu elektrické energie. Přesný zákres vedení areálových přípojek není znám.

Z územního plánu města vyplývá, že předmět aukce se nachází, ve stabilizované zóně plochy pro průmyslovou výrobu a skladování (lehký průmysl) – VP.

Bližší informace vedení inženýrských sítí a vyjádření města Valašské Meziříčí k územnímu plánu jsou dostupné níže viz. Soubory k stažení.

Územní plán města Valašské Meziříčí

http://www.valasskemezirici.cz/uzemni-plan-valasske-mezirici/ds-1144

Dle informací pojišťovny Kooperativa nejsou nemovité věci situované v záplavové oblasti.

 

Věcná břemena ve prospěch předmětu aukce:

- věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 28.7.1994, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/37, povinnost k pozemku parc.č. 1406/7, vedeno v katastru nemovitostí pod Z-3400079/1994-836,

- věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 28.3.2001, ve prospěch: Skalíka Stanislava, Skalíkové Marie, Bártkové Marie, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/36, povinnost k pozemku parc.č. 1406/7, vedeno v katastru nemovitostí pod Z-3400045/2001-836,

- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/36, povinnost k pozemku parc.č. 1406/70 a 1406/71, vedeno v katastru nemovitostí pod V-750/2004-836,

- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/36, povinnost k pozemku parc.č. 1406/72, vedeno v katastru nemovitostí pod V-2776/2005-836.

 

Věcná břemena zatěžující předmět aukce:

- věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 1406/23, 1406/35, 1406/36, 1406/37, 1406/72 - rozsah není vymezen geometrickým plánem; přes pozemek parc. č. 1406/44 v rozsahu NEMZ č. 1333/2020, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/20, 1406/62, 1406/64, 1406/79, povinnost k pozemku parc.č. 1406/36, 1406/37, vedeno v katastru nemovitostí pod Z-3400643/1996-836,

- věcné břemeno zřízení, provozování, oprav a údržby zařízení distribuční soustavy elektrického vedení NN v rozsahu geometrického plánu č. 1103-85/2017, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, povinnost k pozemku parc.č. 1406/36, 1406/38, vedeno v katastru nemovitostí pod V-143/2020-836,

 

Poskytovatel upozorňuje, že údaje o předmětu aukce, zejména pak o popisu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny zejména podle znaleckého posudku č. 2057-29/18. Vyhlašovatel a poskytovatel považují poskytnuté informace za správné, neručí však za jejich přesnost a úplnost. Poskytovatel upozorňuje, že jiné stavby bez čp/če na pozemcích jiného vlastníka – parcely č. 1411/8 a 1411/9 uvedené ve znaleckém posudku nejsou součástí prodeje.

 

 

Poskytovatel upozorňuje, že parcela 770/3 uvedená na LV č. 6000 a uvedená v ÚPI není předmětem prodeje.

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 32 INS 8463/2016.

 

 

 

Prohlídky:

 

Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Adresa předmětu aukce: Podlesí 280, 757 01 Valašské Meziříčí – Podlesí, ČR.

GPS: 49.4512017N, 17.9755931E

 

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský                                                   

mobil: 608 981 771                                                      

e-mail: petrskovsky@sabservis.cz                                           

Jiří Balík

mobil: 777 652 800

e-mail: jiri.balik11@gmail.com


David Haralík

ČSOB Stavební spořitelna, a. s. 

obchodní zastoupení

mobil: 603 842 529

e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz

Předmět aukce
pozemek parc.č. 1394/1, součástí je stavba: Podlesí, č.p. 280, pozemek parc.č. 1394/2, součástí je stavba: bez č.p./č.e, pozemek parc.č. 1395/1, součástí je stavba: bez č.p./č.e, pozemek parc.č. 1396/1, součástí je stavba: bez č.p./č.e, a pozemky parc.č. 1406/19, 1406/36, 1406/37 a 1406/38, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 60000 pro katastrální území Křivé, obec Valašské Meziříčí
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Valašské Meziříčí.pdf
  Dodatek č. 1 k aukční kartě: Kupní smlouva - vzor příloha.pdf
  Dodatek č. 2 k aukční kartě: seznam věcí movitých.pdf


  Jak se zúčastnit aukce provozního areálu, Valašské Meziříčí.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  LV 60000 kú Křivé.pdf
  Rozhodnutí o vyvlastnění A, Sdělení A.pdf
  Věcná břemena.pdf
  ÚPI _MÚ Valašské Meziříčí sdělení kú Křivé.pdf
  T Mobile Vyjádření vč. výkresu kú Křivé.pdf
  Vodovody a kanalizace Vsetín Vyjádření vč. výkresu kú Křivé _ všechny parcely kromě p.č. 770,3.pdf
  TPS Sdělení vč výkresu kú Křivé.pdf
  Vodafone Vyjádření kú Křivé.pdf
  CETIN Vyjádření o existenci SEK vč. výkresů kú Křivé.pdf
  ČEZd Sdělení vč. výkresů a podmínek kú Křivé.pdf
  SychrovNet Vyjádření technické infrastruktury kú Křivé .pdf
  Město Valašské Meziříčí, odbor komunálních služeb Vyjádření kú Křivé.pdf
  GasNet Stanovisko vč. výkresu kú Křivé.pdf

Umístění objektu

Adresa
městská část Podlesí, Valašské Meziříčí

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
655761 14.12.2023 16:06:20.686 20 000,- 16 112 280,-
655716 14.12.2023 16:06:03.881 20 000,- 16 092 280,-
655761 14.12.2023 16:04:23.278 20 000,- 16 072 280,-
655716 14.12.2023 16:03:16.290 20 000,- 16 052 280,-
655761 14.12.2023 16:02:45.646 20 000,- 16 032 280,-
655716 14.12.2023 16:02:42.513 20 000,- 16 012 280,-
655761 14.12.2023 16:02:24.908 20 000,- 15 992 280,-
655716 14.12.2023 16:01:33.385 20 000,- 15 972 280,-
655761 14.12.2023 16:01:14.397 100 000,- 15 952 280,-
655716 14.12.2023 16:00:47.523 20 000,- 15 852 280,-
655761 14.12.2023 15:59:30.658 20 000,- 15 832 280,-
655716 14.12.2023 15:55:25.298 20 000,- 15 812 280,-
655761 14.12.2023 15:02:36.242 20 000,- 15 792 280,-
655716 14.12.2023 14:59:03.807 20 000,- 15 772 280,-
655716 14.12.2023 14:57:48.639 20 000,- 15 752 280,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás