Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce
ukončená
Hala 214 m² s pozemkem 1.082 m², Dolní Suchá, Havířov
Začátek aukce
27.5.2019, 10:00
Konec aukce
29.5.2019, 15:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 900 000 Kč
Vydražená cena

Aukce skončila.

Nevydraženo.Cena dosažená vydražením činí


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukceČíslo
OA01052019
Kategorie
Aukce dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis

Předmět aukce se nachází v areálu bývalého stavebního závodu Báňských staveb Ostrava ve vzdálenosti cca 150 m od páteřní komunikace Orlovská.                

Popis:

Jedná se o objekt halového typu s pozemkem vč. zpevněných manipulačních ploch a přístřešku. V poslední době byl užíván pro účely skladování stavebního materiálu. V roce 2008 a 2013 byla hala kompletně rekonstruována.

Jedná se o jednolodní objekt obdélníkového půdorysu o jednom nadzemním podlaží bez suterénu. Hala cca 22,5 x 9,5 m, výška 6,2 m. Hala o rozponu sloupů 9,45 m je v podélném směru dělena železobetonovými sloupy v roztečích 6,0 m. Nosná konstrukce haly je tedy tvořena železobetonovými sloupy propojenými podélnými ocelovými průvlaky. Základy se předpokládají ze ŽB patek propojených ztužujícími pásy tvořící základ pro obvodové podélné zdivo a příčné stěny. Střecha je sedlová tvořena ocelovými střešními nosníky s ocelovými podélníky, na níž jsou uchyceny dřevěné hranoly pro uchycení střešní krytiny z vlnitého pozinkovaného plechu.

Dešťové vody jsou svedeny okapním systémem do dešťové kanalizace v areálu.

Umělé osvětlení je zářivkové i žárovkové, přirozené větrání je pomocí otvíravých oken a vrat.

Předmětné prostory nejsou vytápěny.

Objekt je napojen na přípojku elektro, vody a kanalizace v areálu.

Uvnitř haly se nachází vestavěné kanceláře v celé šíři haly a to v šířce 3,85 m.

Šatna, WC a umývárna pro zaměstnance se nachází ve vestavku dotčené haly.

K hale je přistavěn otevřený venkovní přístřešek o ploše 4 x 4,9 m a výšky 2,75 m.

Vstup a příjezd k předmětu aukce je zajištěn věcnými břemeny po vnitroareálových  komunikacích.

 

Více informací naleznete v Aukční kartě a Znaleckém posudku.


Prohlídky:

·dne     6.5.2019  v 15:00 hod. a

·dne   20.5.2019  v 15:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je u haly náležící do předmětu aukce (GPS 49.7971456N, 18.4275994E); přístup  do areálu, v němž se nachází předmět aukce, je odbočkou z ul. Na Kopci, Dolní Suchá, 735 64 Havířov (GPS: 49.7962228N, 18.4289781E).

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

více
 

Popis objektu

Předmět aukce se nachází v areálu bývalého stavebního závodu Báňských staveb Ostrava ve vzdálenosti cca 150 m od páteřní komunikace Orlovská.                

Popis:

Jedná se o objekt halového typu s pozemkem vč. zpevněných manipulačních ploch a přístřešku. V poslední době byl užíván pro účely skladování stavebního materiálu. V roce 2008 a 2013 byla hala kompletně rekonstruována.

Jedná se o jednolodní objekt obdélníkového půdorysu o jednom nadzemním podlaží bez suterénu. Hala cca 22,5 x 9,5 m, výška 6,2 m. Hala o rozponu sloupů 9,45 m je v podélném směru dělena železobetonovými sloupy v roztečích 6,0 m. Nosná konstrukce haly je tedy tvořena železobetonovými sloupy propojenými podélnými ocelovými průvlaky. Základy se předpokládají ze ŽB patek propojených ztužujícími pásy tvořící základ pro obvodové podélné zdivo a příčné stěny. Střecha je sedlová tvořena ocelovými střešními nosníky s ocelovými podélníky, na níž jsou uchyceny dřevěné hranoly pro uchycení střešní krytiny z vlnitého pozinkovaného plechu.

Dešťové vody jsou svedeny okapním systémem do dešťové kanalizace v areálu.

Umělé osvětlení je zářivkové i žárovkové, přirozené větrání je pomocí otvíravých oken a vrat.

Předmětné prostory nejsou vytápěny.

Objekt je napojen na přípojku elektro, vody a kanalizace v areálu.

Uvnitř haly se nachází vestavěné kanceláře v celé šíři haly a to v šířce 3,85 m.

Šatna, WC a umývárna pro zaměstnance se nachází ve vestavku dotčené haly.

K hale je přistavěn otevřený venkovní přístřešek o ploše 4 x 4,9 m a výšky 2,75 m.

Vstup a příjezd k předmětu aukce je zajištěn věcnými břemeny po vnitroareálových  komunikacích.

 

Více informací naleznete v Aukční kartě a Znaleckém posudku.


Prohlídky:

·dne     6.5.2019  v 15:00 hod. a

·dne   20.5.2019  v 15:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je u haly náležící do předmětu aukce (GPS 49.7971456N, 18.4275994E); přístup  do areálu, v němž se nachází předmět aukce, je odbočkou z ul. Na Kopci, Dolní Suchá, 735 64 Havířov (GPS: 49.7962228N, 18.4289781E).

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

Předmět aukce

nemovité věci v katastrálním území Dolní Suchá, obec Havířov:

1. pozemek parc.č. 2580/50

2. pozemek parc.č. 2580/102

3. pozemek parc.č. 2580/103

4. pozemek parc.č. 2580/127

5. stavba bez č.p./č.e. jiná stavba postavená na pozemku parc.č. 2580/102 a 2580/127,

zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1851 pro katastrální území Dolní Suchá, včetně všech součástí a příslušenství

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta kú Dolní Suchá.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Dolní Suchá.pdf
  Osoby vyloučené z aukce.pdf
  Vzor Kupní smlouvy k.ú. Dolní Suchá.pdf
  Znalecký posudek Dolní Suchá.pdf
  Katastrální mapa kú Dolní Suchá.pdf

Umístění objektu

Adresa
Na Kopci, Dolní Suchá,, 735 64 Havířov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka

Máte otázky?
Kontaktujte nás