Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce
vyhlášená
Hala 214 m² s pozemkem 1.082 m², Dolní Suchá, Havířov
Začátek aukce
15.10.2019, 10:00
Konec aukce
17.10.2019, 15:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 721 000 Kč
Aktuální cena

Aukce ještě nezačala.
Do zahájení aukce zbývá:

Číslo
OA01102019
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět aukce se nachází v areálu bývalého stavebního závodu Báňských staveb Ostrava ve vzdálenosti cca 150 od páteřní komunikace Orlovská.                

 

Popis:

Jedná se o objekt halového typu s pozemkem vč. zpevněných manipulačních ploch a přístřešku. V poslední době byl užíván pro účely skladování stavebního materiálu. V roce 2008 a 2013 byla hala kompletně rekonstruována.

Jedná se o jednolodní objekt obdélníkového půdorysu o jednom nadzemním podlaží bez suterénu. Hala cca 22,5 x 9,5 m, výška 6,2 m. Hala o rozponu sloupů 9,45 m je v podélném směru dělena železobetonovými sloupy v roztečích 6,0 m. Nosná konstrukce haly je tedy tvořena železobetonovými sloupy propojenými podélnými ocelovými průvlaky. Základy se předpokládají ze ŽB patek propojených ztužujícími pásy tvořící základ pro obvodové podélné zdivo a příčné stěny. Střecha je sedlová tvořena ocelovými střešními nosníky s ocelovými podélníky, na níž jsou uchyceny dřevěné hranoly pro uchycení střešní krytiny z vlnitého pozinkovaného plechu.

Dešťové vody jsou svedeny okapním systémem do dešťové kanalizace v areálu.

Umělé osvětlení je zářivkové i žárovkové, přirozené větrání je pomocí otvíravých oken a vrat.

Předmětné prostory nejsou vytápěny.

Objekt je napojen na přípojku elektro, vody a kanalizace v areálu.

Uvnitř haly se nachází vestavěné kanceláře v celé šíři haly a to v šířce 3,85 m.

Šatna, WC a umývárna pro zaměstnance se nachází ve vestavku dotčené haly.

K hale je přistavěn otevřený venkovní přístřešek o ploše 4 x 4,9 m a výšky 2,75 m.

Vstup a příjezd k předmětu aukce je zajištěn věcnými břemeny po vnitroareálových  komunikacích.

 

 Více informací naleznete v Aukční kartě a Znaleckém posudku.


Prohlídky:

  • dne  25. 09. 2019  v 17:30 hod. a
  • dne  10. 10. 2019  v 17:30 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je u haly náležící do předmětu aukce (GPS 49.7971456N, 18.4275994E); přístup  do areálu, v němž se nachází předmět aukce, je odbočkou z ul. Na Kopci, Dolní Suchá, 735 64 Havířov (GPS: 49.7962228N, 18.4289781E).

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

více
 

Popis objektu

Předmět aukce se nachází v areálu bývalého stavebního závodu Báňských staveb Ostrava ve vzdálenosti cca 150 od páteřní komunikace Orlovská.                

 

Popis:

Jedná se o objekt halového typu s pozemkem vč. zpevněných manipulačních ploch a přístřešku. V poslední době byl užíván pro účely skladování stavebního materiálu. V roce 2008 a 2013 byla hala kompletně rekonstruována.

Jedná se o jednolodní objekt obdélníkového půdorysu o jednom nadzemním podlaží bez suterénu. Hala cca 22,5 x 9,5 m, výška 6,2 m. Hala o rozponu sloupů 9,45 m je v podélném směru dělena železobetonovými sloupy v roztečích 6,0 m. Nosná konstrukce haly je tedy tvořena železobetonovými sloupy propojenými podélnými ocelovými průvlaky. Základy se předpokládají ze ŽB patek propojených ztužujícími pásy tvořící základ pro obvodové podélné zdivo a příčné stěny. Střecha je sedlová tvořena ocelovými střešními nosníky s ocelovými podélníky, na níž jsou uchyceny dřevěné hranoly pro uchycení střešní krytiny z vlnitého pozinkovaného plechu.

Dešťové vody jsou svedeny okapním systémem do dešťové kanalizace v areálu.

Umělé osvětlení je zářivkové i žárovkové, přirozené větrání je pomocí otvíravých oken a vrat.

Předmětné prostory nejsou vytápěny.

Objekt je napojen na přípojku elektro, vody a kanalizace v areálu.

Uvnitř haly se nachází vestavěné kanceláře v celé šíři haly a to v šířce 3,85 m.

Šatna, WC a umývárna pro zaměstnance se nachází ve vestavku dotčené haly.

K hale je přistavěn otevřený venkovní přístřešek o ploše 4 x 4,9 m a výšky 2,75 m.

Vstup a příjezd k předmětu aukce je zajištěn věcnými břemeny po vnitroareálových  komunikacích.

 

 Více informací naleznete v Aukční kartě a Znaleckém posudku.


Prohlídky:

  • dne  25. 09. 2019  v 17:30 hod. a
  • dne  10. 10. 2019  v 17:30 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je u haly náležící do předmětu aukce (GPS 49.7971456N, 18.4275994E); přístup  do areálu, v němž se nachází předmět aukce, je odbočkou z ul. Na Kopci, Dolní Suchá, 735 64 Havířov (GPS: 49.7962228N, 18.4289781E).

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

Předmět aukce

nemovité věci v katastrálním území Dolní Suchá, obec Havířov:

1. pozemek parc.č. 2580/50

2. pozemek parc.č. 2580/102

3. pozemek parc.č. 2580/103

4. pozemek parc.č. 2580/127

5. stavba bez č.p./č.e. jiná stavba postavená na pozemku parc.č. 2580/102 a 2580/127, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1851 pro katastrální území Dolní Suchá, včetně všech součástí a příslušenství.

Chcete se účastnit aukce?

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta kú Dolní Suchá.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Dolní Suchá.pdf
  Osoby vyloučené z aukce.pdf
  ZP ALUCO Dolní Suchá.pdf
  Vzor Kupní smlouvy kú Dolní Suchá.pdf

Umístění objektu

Adresa
Na Kopci, Dolní Suchá, 735 64 Havířov

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás