Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID434172
ukončená
Rezidenční dům 668 m² s historií, Olomouc
Začátek aukce
30.10.2019, 10:00
Konec aukce
31.10.2019, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
21 100 000 Kč
Vydražená cena 37 000 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

37 000 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID434172Číslo
OA0210/2019
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Rezidenční dům se nachází v centru města Olomouc, v atraktivní lokalitě vedle průchodu z Blaž. náměstí do prostoru Bezručových sadů. Okolní zástavbu tvoří bytové domy a objekty občanské vybavenosti.                

Popis:

Dům č.p. 84

Jedná se o koncový řadový, částečně podsklepený třípodlažní dům s podkrovím. Jednotlivá křídla domu tvoří písm. „V“ a spolu se sousedící budovou vymezují atrium.

Vstup do domu je z Blaž. náměstí průjezdem do atria a následně z prostoru atria do 1. NP domu.

Dům je v současné době využívaný jako škola s několika pokoji pro ubytování. 

V katastru nemovitostí je evidován jako stavba pro občanskou vybavenost.

 

Do roku 1975 byl dům užíván jako soukromá vila.

V roce 1977 byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy – přestavba na ubytovnu. Byla změněna dispozice, byly provedeny rozvody vnitřních instalací a ústředního vytápění včetně instalace plynových kotlů. Byly položeny podlahy místností, opraveny vnitřní omítky, osazeny dveře včetně zárubní.

Od roku 1992 až do roku 2015 byly provedeny další rozsáhlejší stavební úpravy. Byly zřízeny místnosti v podkroví, byla položena střešní krytina a zřízeny klempířské konstrukce a bleskosvod.

Rovněž byla provedena vnější omítka domu, opravy rozvodů ústředního vytápění, částečná změna vnitřní dispozice, sanační omítky, byla osazena nová vstupní vrata a dveře, osazeny elektrické průtokové ohřívače TUV.

 

Dům byl postaven v roce 1875 a dle hodnocení znalce se jedná o objekt v dobrém stavebně-technickém stavu.

 

Charakteristika domu:

 

zastavěná plocha

207,5 m2

obestavěný prostor

3.453,3 m3

celková užitná plocha

667,63 m2

atrium

25,73 m2

průjezd

14,4 m2

 

Dům je napojen přípojkou vody z obecního vodovodu, přípojkou splaškové kanalizace a dešťové kanalizace do obecní kanalizace, přípojkou plynu a přípojkou elektro na příslušnou distribuční soustavu.

Vytápění je ústřední s plynovými kotly v 1. podzemním podlaží.

 

Pozemek parc.č. 524

Dle evidence katastru nemovitostí k 7. 10. 2019 má výměru 233 m2. S výjimkou atria je celý zastavěn domem. Terén v prostoru domu je rovinný. V platném územním plánu Statutárního města Olomouc se předmět aukce nachází v ploše s funkčním využitím smíšená obytná. Přístup a příjezd k předmětu aukce je zajištěn z komunikace na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Olomouc.

 

Dle informací uvedených v katastru nemovitostí se předmět aukce nachází v památkové rezervaci, památkově chráněném území.

 

Na předmětu aukce neváznou žádná práva třetích osob s výjimkou práv z nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou ve prospěch Vyšší odborné́ školy sociální a teologické – Dorkas, evidované v katastru nemovitostí. Písemnou dohodou mezi vlastníkem předmětu aukce (vyhlašovatelem) a nájemcem nájem skončí dne 31. 12. 2019.

 

PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 18. 01. 2019 je objekt zařazen do energetické třídy E.

 

Více informací naleznete v Aukční kartě a Znaleckém posudku.


Prohlídky:

dne 17. 10. 2019 v 16:00 hod. a

dne 24. 10. 2019 v 16:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do budovy náležící do předmětu aukce.

GPS: 49.5907864N, 17.2553828E

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

Předmět aukce

Pozemek parc.č. St. 524 (součástí je stavba: Olomouc, č.p. 84), vše v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, včetně všech součástí a příslušenství.

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta č.p. 84 Olomouc.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Olomouc.pdf
  vzor Rezervacni smlouvy - č.p. 84 Olomouc.pdf
  vzor Kupní smlouvy - č.p. 84 Olomouc.pdf
  Výkresy Olomouc .pdf
  PENB Olomouc.pdf
  Územní plán Olomouc.pdf
  Katastrální mapa Olomouc.pdf
  ČEZ - existence sítí
  GasNet - existence sítí.pdf
  Georeport - jevy technické infrastruktury.pdf
  Veolia - existence sítí.pdf
  TPS - existence sítí.pdf
  ČEZ ICT - existence sítí

Umístění objektu

Adresa
Blaž. náměstí, 779 00 Olomouc

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
434172 31.10.2019 17:38:13.149 100 000,- 37 000 000,-
433672 31.10.2019 17:37:59.860 60 000,- 36 900 000,-
434172 31.10.2019 17:36:22.301 10 000,- 36 840 000,-
433672 31.10.2019 17:36:09.054 100 000,- 36 830 000,-
434172 31.10.2019 17:34:51.260 10 000,- 36 730 000,-
434172 31.10.2019 17:33:58.661 20 000,- 36 720 000,-
433672 31.10.2019 17:33:34.213 100 000,- 36 700 000,-
434172 31.10.2019 17:32:56.182 10 000,- 36 600 000,-
433672 31.10.2019 17:32:07.238 100 000,- 36 590 000,-
434172 31.10.2019 17:31:19.640 100 000,- 36 490 000,-
433672 31.10.2019 17:29:20.351 100 000,- 36 390 000,-
434172 31.10.2019 17:28:54.078 200 000,- 36 290 000,-
433672 31.10.2019 17:27:29.901 100 000,- 36 090 000,-
434172 31.10.2019 17:27:14.265 200 000,- 35 990 000,-
433672 31.10.2019 17:25:37.534 100 000,- 35 790 000,-
434172 31.10.2019 17:25:29.450 10 000,- 35 690 000,-
433672 31.10.2019 17:25:18.596 100 000,- 35 680 000,-
434172 31.10.2019 17:25:06.074 50 000,- 35 580 000,-
433672 31.10.2019 17:24:06.098 100 000,- 35 530 000,-
434172 31.10.2019 17:23:56.404 10 000,- 35 430 000,-
433672 31.10.2019 17:23:34.445 100 000,- 35 420 000,-
434172 31.10.2019 17:23:24.393 100 000,- 35 320 000,-
433672 31.10.2019 17:22:21.391 100 000,- 35 220 000,-
434172 31.10.2019 17:22:10.791 10 000,- 35 120 000,-
433672 31.10.2019 17:21:27.490 100 000,- 35 110 000,-
434172 31.10.2019 17:21:18.316 100 000,- 35 010 000,-
433672 31.10.2019 17:19:38.864 100 000,- 34 910 000,-
434172 31.10.2019 17:19:17.270 100 000,- 34 810 000,-
433672 31.10.2019 17:18:52.792 100 000,- 34 710 000,-
434172 31.10.2019 17:18:34.216 100 000,- 34 610 000,-
433672 31.10.2019 17:16:35.273 100 000,- 34 510 000,-
434172 31.10.2019 17:16:26.540 100 000,- 34 410 000,-
433672 31.10.2019 17:15:50.993 100 000,- 34 310 000,-
434172 31.10.2019 17:15:38.474 100 000,- 34 210 000,-
433672 31.10.2019 17:15:06.488 100 000,- 34 110 000,-
434172 31.10.2019 17:14:53.895 200 000,- 34 010 000,-
433672 31.10.2019 17:13:06.351 100 000,- 33 810 000,-
434172 31.10.2019 17:12:53.395 100 000,- 33 710 000,-
433672 31.10.2019 17:11:27.777 100 000,- 33 610 000,-
434172 31.10.2019 17:11:13.489 100 000,- 33 510 000,-
433672 31.10.2019 17:09:14.981 100 000,- 33 410 000,-
434172 31.10.2019 17:08:53.677 200 000,- 33 310 000,-
433672 31.10.2019 17:06:55.018 100 000,- 33 110 000,-
434172 31.10.2019 17:06:44.838 100 000,- 33 010 000,-
433672 31.10.2019 17:04:50.383 100 000,- 32 910 000,-
434172 31.10.2019 17:04:38.496 100 000,- 32 810 000,-
433672 31.10.2019 17:03:49.226 100 000,- 32 710 000,-
434172 31.10.2019 17:03:41.083 200 000,- 32 610 000,-
433672 31.10.2019 17:02:18.239 100 000,- 32 410 000,-
434172 31.10.2019 17:02:07.961 60 000,- 32 310 000,-
433672 31.10.2019 17:01:47.242 100 000,- 32 250 000,-
434172 31.10.2019 17:01:39.050 10 000,- 32 150 000,-
433672 31.10.2019 17:00:44.741 100 000,- 32 140 000,-
434172 31.10.2019 17:00:34.083 50 000,- 32 040 000,-
433672 31.10.2019 16:59:02.041 100 000,- 31 990 000,-
434172 31.10.2019 16:58:54.339 200 000,- 31 890 000,-
433672 31.10.2019 16:58:27.497 100 000,- 31 690 000,-
434172 31.10.2019 16:58:18.676 10 000,- 31 590 000,-
433672 31.10.2019 16:57:27.255 100 000,- 31 580 000,-
434172 31.10.2019 16:57:19.560 50 000,- 31 480 000,-
433672 31.10.2019 16:56:59.283 100 000,- 31 430 000,-
434172 31.10.2019 16:56:47.305 10 000,- 31 330 000,-
433672 31.10.2019 16:55:26.135 100 000,- 31 320 000,-
434172 31.10.2019 16:55:16.558 10 000,- 31 220 000,-
433672 31.10.2019 16:53:33.013 100 000,- 31 210 000,-
434172 31.10.2019 16:53:23.498 50 000,- 31 110 000,-
433672 31.10.2019 16:51:55.079 100 000,- 31 060 000,-
434172 31.10.2019 16:51:42.541 10 000,- 30 960 000,-
433672 31.10.2019 16:51:16.691 100 000,- 30 950 000,-
434172 31.10.2019 16:50:52.778 10 000,- 30 850 000,-
433672 31.10.2019 16:49:54.135 100 000,- 30 840 000,-
434172 31.10.2019 16:49:33.232 100 000,- 30 740 000,-
433672 31.10.2019 16:48:55.262 100 000,- 30 640 000,-
434172 31.10.2019 16:48:46.287 10 000,- 30 540 000,-
433672 31.10.2019 16:46:54.367 100 000,- 30 530 000,-
434172 31.10.2019 16:46:47.755 100 000,- 30 430 000,-
433672 31.10.2019 16:45:01.019 100 000,- 30 330 000,-
434172 31.10.2019 16:44:49.497 10 000,- 30 230 000,-
433672 31.10.2019 16:43:07.018 100 000,- 30 220 000,-
434286 31.10.2019 16:42:56.098 10 000,- 30 120 000,-
433672 31.10.2019 16:42:33.471 100 000,- 30 110 000,-
434172 31.10.2019 16:42:20.572 130 000,- 30 010 000,-
434286 31.10.2019 16:42:20.458 10 000,- 29 880 000,-
433672 31.10.2019 16:41:30.033 100 000,- 29 870 000,-
434286 31.10.2019 16:41:22.272 10 000,- 29 770 000,-
433672 31.10.2019 16:40:08.849 100 000,- 29 760 000,-
434286 31.10.2019 16:40:01.399 10 000,- 29 660 000,-
433672 31.10.2019 16:38:44.886 100 000,- 29 650 000,-
434172 31.10.2019 16:38:36.556 200 000,- 29 550 000,-
433672 31.10.2019 16:38:09.138 100 000,- 29 350 000,-
434286 31.10.2019 16:37:57.529 10 000,- 29 250 000,-
433672 31.10.2019 16:37:06.856 100 000,- 29 240 000,-
434172 31.10.2019 16:36:56.122 10 000,- 29 140 000,-
433672 31.10.2019 16:36:31.705 100 000,- 29 130 000,-
434286 31.10.2019 16:36:20.640 10 000,- 29 030 000,-
433672 31.10.2019 16:35:33.036 100 000,- 29 020 000,-
434286 31.10.2019 16:35:26.458 10 000,- 28 920 000,-
433672 31.10.2019 16:34:58.062 100 000,- 28 910 000,-
434286 31.10.2019 16:34:47.901 10 000,- 28 810 000,-
433672 31.10.2019 16:34:19.593 100 000,- 28 800 000,-
434286 31.10.2019 16:34:10.190 10 000,- 28 700 000,-
433672 31.10.2019 16:34:03.383 100 000,- 28 690 000,-
434286 31.10.2019 16:33:51.923 10 000,- 28 590 000,-
433672 31.10.2019 16:33:38.374 100 000,- 28 580 000,-
434286 31.10.2019 16:33:31.092 10 000,- 28 480 000,-
433672 31.10.2019 16:33:08.151 100 000,- 28 470 000,-
434286 31.10.2019 16:32:57.393 10 000,- 28 370 000,-
433672 31.10.2019 16:32:13.449 100 000,- 28 360 000,-
434286 31.10.2019 16:32:01.820 10 000,- 28 260 000,-
433672 31.10.2019 16:31:34.053 100 000,- 28 250 000,-
434286 31.10.2019 16:31:24.635 10 000,- 28 150 000,-
433672 31.10.2019 16:31:03.004 100 000,- 28 140 000,-
434286 31.10.2019 16:30:52.733 10 000,- 28 040 000,-
433672 31.10.2019 16:30:27.085 100 000,- 28 030 000,-
434286 31.10.2019 16:30:14.734 10 000,- 27 930 000,-
433672 31.10.2019 16:29:56.065 100 000,- 27 920 000,-
434286 31.10.2019 16:29:38.077 10 000,- 27 820 000,-
433672 31.10.2019 16:29:13.785 100 000,- 27 810 000,-
434286 31.10.2019 16:29:05.092 10 000,- 27 710 000,-
433672 31.10.2019 16:28:06.221 100 000,- 27 700 000,-
434286 31.10.2019 16:27:17.693 10 000,- 27 600 000,-
433672 31.10.2019 16:26:54.097 100 000,- 27 590 000,-
434286 31.10.2019 16:26:44.472 10 000,- 27 490 000,-
433672 31.10.2019 16:26:12.748 100 000,- 27 480 000,-
434286 31.10.2019 16:26:02.776 10 000,- 27 380 000,-
433672 31.10.2019 16:25:38.749 100 000,- 27 370 000,-
434286 31.10.2019 16:25:20.285 10 000,- 27 270 000,-
434172 31.10.2019 16:25:12.107 10 000,- 27 260 000,-
433672 31.10.2019 16:24:46.169 100 000,- 27 250 000,-
434286 31.10.2019 16:24:36.459 40 000,- 27 150 000,-
433672 31.10.2019 16:24:04.827 100 000,- 27 110 000,-
434286 31.10.2019 16:23:35.378 10 000,- 27 010 000,-
433672 31.10.2019 16:23:00.692 100 000,- 27 000 000,-
434286 31.10.2019 16:22:46.529 10 000,- 26 900 000,-
433672 31.10.2019 16:22:38.022 100 000,- 26 890 000,-
434286 31.10.2019 16:22:23.977 10 000,- 26 790 000,-
433672 31.10.2019 16:22:10.045 100 000,- 26 780 000,-
434286 31.10.2019 16:21:55.672 10 000,- 26 680 000,-
433672 31.10.2019 16:21:20.526 100 000,- 26 670 000,-
434286 31.10.2019 16:21:12.430 10 000,- 26 570 000,-
433672 31.10.2019 16:20:25.885 100 000,- 26 560 000,-
434286 31.10.2019 16:20:18.542 10 000,- 26 460 000,-
433672 31.10.2019 16:19:46.744 100 000,- 26 450 000,-
434286 31.10.2019 16:19:36.134 10 000,- 26 350 000,-
433672 31.10.2019 16:19:15.439 100 000,- 26 340 000,-
434286 31.10.2019 16:19:07.308 10 000,- 26 240 000,-
433672 31.10.2019 16:18:25.729 100 000,- 26 230 000,-
434286 31.10.2019 16:18:15.062 10 000,- 26 130 000,-
433672 31.10.2019 16:17:25.122 100 000,- 26 120 000,-
434286 31.10.2019 16:17:14.463 10 000,- 26 020 000,-
433672 31.10.2019 16:16:31.474 100 000,- 26 010 000,-
434286 31.10.2019 16:16:22.397 10 000,- 25 910 000,-
433672 31.10.2019 16:15:40.805 100 000,- 25 900 000,-
434286 31.10.2019 16:15:32.662 40 000,- 25 800 000,-
433672 31.10.2019 16:14:20.410 100 000,- 25 760 000,-
434286 31.10.2019 16:14:13.273 10 000,- 25 660 000,-
433672 31.10.2019 16:13:09.802 100 000,- 25 650 000,-
434286 31.10.2019 16:13:01.247 10 000,- 25 550 000,-
433672 31.10.2019 16:11:49.970 100 000,- 25 540 000,-
434286 31.10.2019 16:11:39.441 10 000,- 25 440 000,-
433672 31.10.2019 16:10:31.476 100 000,- 25 430 000,-
434286 31.10.2019 16:10:22.315 10 000,- 25 330 000,-
433672 31.10.2019 16:09:19.689 100 000,- 25 320 000,-
434286 31.10.2019 16:09:08.458 10 000,- 25 220 000,-
433672 31.10.2019 16:08:23.926 100 000,- 25 210 000,-
434286 31.10.2019 16:08:16.062 10 000,- 25 110 000,-
433672 31.10.2019 16:07:08.630 100 000,- 25 100 000,-
434286 31.10.2019 16:06:54.045 10 000,- 25 000 000,-
433672 31.10.2019 16:05:49.728 100 000,- 24 990 000,-
434286 31.10.2019 16:05:39.880 10 000,- 24 890 000,-
433672 31.10.2019 16:04:29.799 100 000,- 24 880 000,-
434286 31.10.2019 16:04:20.209 10 000,- 24 780 000,-
433672 31.10.2019 16:03:45.718 100 000,- 24 770 000,-
434172 31.10.2019 16:03:34.204 10 000,- 24 670 000,-
433672 31.10.2019 16:03:02.958 100 000,- 24 660 000,-
434172 31.10.2019 16:02:59.820 30 000,- 24 560 000,-
434286 31.10.2019 16:02:51.500 10 000,- 24 530 000,-
433672 31.10.2019 16:01:37.876 100 000,- 24 520 000,-
434286 31.10.2019 16:01:26.572 10 000,- 24 420 000,-
433672 31.10.2019 16:00:35.128 100 000,- 24 410 000,-
434286 31.10.2019 16:00:21.884 10 000,- 24 310 000,-
433672 31.10.2019 15:59:48.332 200 000,- 24 300 000,-
434286 31.10.2019 15:59:32.633 20 000,- 24 100 000,-
433672 31.10.2019 15:59:15.367 200 000,- 24 080 000,-
434286 31.10.2019 15:59:02.872 10 000,- 23 880 000,-
433672 31.10.2019 15:58:43.881 100 000,- 23 870 000,-
434172 31.10.2019 15:58:26.890 10 000,- 23 770 000,-
434286 31.10.2019 15:58:21.098 10 000,- 23 760 000,-
433672 31.10.2019 15:58:10.062 200 000,- 23 750 000,-
434217 31.10.2019 15:57:50.875 10 000,- 23 550 000,-
433672 31.10.2019 15:57:34.555 100 000,- 23 540 000,-
433627 31.10.2019 15:57:23.373 10 000,- 23 440 000,-
433672 31.10.2019 15:56:38.686 200 000,- 23 430 000,-
434286 31.10.2019 15:56:17.549 10 000,- 23 230 000,-
433672 31.10.2019 15:56:02.111 90 000,- 23 220 000,-
434286 31.10.2019 15:56:00.428 10 000,- 23 130 000,-
433627 31.10.2019 15:55:47.291 10 000,- 23 120 000,-
433672 31.10.2019 15:54:53.848 100 000,- 23 110 000,-
434286 31.10.2019 15:54:44.047 10 000,- 23 010 000,-
433672 31.10.2019 15:54:20.040 100 000,- 23 000 000,-
434443 31.10.2019 15:54:02.783 90 000,- 22 900 000,-
433672 31.10.2019 15:53:46.374 100 000,- 22 810 000,-
434286 31.10.2019 15:53:39.312 10 000,- 22 710 000,-
433672 31.10.2019 15:53:28.668 90 000,- 22 700 000,-
434286 31.10.2019 15:53:26.525 10 000,- 22 610 000,-
434443 31.10.2019 15:53:15.558 100 000,- 22 600 000,-
433672 31.10.2019 15:53:02.698 100 000,- 22 500 000,-
434443 31.10.2019 15:52:53.173 40 000,- 22 400 000,-
433672 31.10.2019 15:51:10.489 100 000,- 22 360 000,-
434443 31.10.2019 15:50:23.151 10 000,- 22 260 000,-
434286 31.10.2019 15:50:10.689 10 000,- 22 250 000,-
433672 31.10.2019 15:49:51.212 100 000,- 22 240 000,-
434172 31.10.2019 15:49:31.134 100 000,- 22 140 000,-
434286 31.10.2019 15:48:52.885 10 000,- 22 040 000,-
434172 31.10.2019 15:48:12.777 10 000,- 22 030 000,-
434443 31.10.2019 15:46:44.181 10 000,- 22 020 000,-
434286 31.10.2019 15:45:38.108 10 000,- 22 010 000,-
434443 31.10.2019 15:45:18.362 20 000,- 22 000 000,-
434286 31.10.2019 15:44:23.493 10 000,- 21 980 000,-
434172 31.10.2019 15:44:19.250 10 000,- 21 970 000,-
434286 31.10.2019 15:44:18.397 10 000,- 21 960 000,-
433672 31.10.2019 15:41:46.064 100 000,- 21 950 000,-
434443 31.10.2019 15:36:45.097 10 000,- 21 850 000,-
433672 31.10.2019 15:34:46.835 100 000,- 21 840 000,-
434286 31.10.2019 15:34:10.954 10 000,- 21 740 000,-
434286 31.10.2019 15:33:50.147 10 000,- 21 730 000,-
433672 31.10.2019 15:33:30.488 100 000,- 21 720 000,-
434286 31.10.2019 15:32:15.843 10 000,- 21 620 000,-
433672 31.10.2019 15:32:02.235 100 000,- 21 610 000,-
434443 31.10.2019 15:31:02.866 10 000,- 21 510 000,-
433672 31.10.2019 15:28:33.366 100 000,- 21 500 000,-
434286 31.10.2019 15:27:37.947 80 000,- 21 400 000,-
433672 31.10.2019 15:26:17.677 10 000,- 21 320 000,-
434286 31.10.2019 15:26:04.544 10 000,- 21 310 000,-
433672 31.10.2019 15:25:58.518 10 000,- 21 300 000,-
434286 31.10.2019 15:13:25.232 20 000,- 21 290 000,-
433672 31.10.2019 15:08:59.913 10 000,- 21 270 000,-
434286 31.10.2019 14:54:31.350 10 000,- 21 260 000,-
434443 31.10.2019 14:54:23.412 10 000,- 21 250 000,-
434286 31.10.2019 14:53:41.564 10 000,- 21 240 000,-
433627 31.10.2019 14:52:51.934 10 000,- 21 230 000,-
434286 31.10.2019 14:24:17.910 10 000,- 21 220 000,-
434443 31.10.2019 14:10:31.108 10 000,- 21 210 000,-
434286 31.10.2019 14:08:28.402 10 000,- 21 200 000,-
434443 31.10.2019 12:59:41.024 10 000,- 21 190 000,-
434286 31.10.2019 12:12:55.242 10 000,- 21 180 000,-
434443 31.10.2019 12:06:21.910 10 000,- 21 170 000,-
434286 31.10.2019 12:03:48.614 10 000,- 21 160 000,-
434443 31.10.2019 12:01:23.529 10 000,- 21 150 000,-
434286 31.10.2019 11:39:29.797 10 000,- 21 140 000,-
434127 31.10.2019 11:28:27.329 10 000,- 21 130 000,-
434286 30.10.2019 16:45:54.302 10 000,- 21 120 000,-
433672 30.10.2019 10:24:24.402 10 000,- 21 110 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás