Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce
vyhlášená
Pozemky o velikosti 1 123 m2 Louny
Začátek aukce
23.2.2021, 10:00
Konec aukce
25.2.2021, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 467 998 Kč
Aktuální cena

Aukce ještě nezačala.
Do zahájení aukce zbývá:

Číslo
P/1/2/2021
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Pozemky o výměře 1 123 m2 se nachází na okraji zastavěné západní části města Louny, při komunikaci Mělecká, na její jižní straně. Pozemky navazují na stávající obytnou zástavbu a jsou přístupné přímo z ulice Mělecká. Město Louny je městem s rozšířenou působností a patří k nejvýznamnějším městům v regionu s veškerou občanskou vybaveností.

V současnosti jsou pozemky vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda a ostatní plocha. Dle ÚPD města Louny jsou pozemky vedeny v lokalitě s možností rezidenční zástavby označené jako BI-1B s hlavním účelem individuálního bydlení (výstavba RD). Pozemky jsou převážně rovinné konfigurace, s mírným sklonem k severu. Na pozemcích nejsou připravena připojovací (odběrná) místa inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou vedeny v komunikaci Mělecká.

Celková výměra pozemků činí 1 123 m2.

 

Datum a čas prohlídky:       úterý 9. 2. 2021 ve 13:00 hod.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich

konání není možno nárokovat.

Z důvodu epidemie Covid 19 jsou účastníci prohlídek jsou povinni dodržet nařízená opatření, popř, opatření požadovaná Poskytovatelem aukce, jinak jim nemusí být prohlídka umožněna.

Sraz zájemců u pozemků - při ulici Mělecká, Louny, GPS:50°21'31.28"N,13°46'50.26"E.

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: 
emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


Předmět aukce
pozemky parc.č. 3745/31 a parc.č. 3745/112 v katastrálním území Louny, obec Louny, včetně všech součástí a příslušenství
Chcete se účastnit aukce?

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta P_1_2_2021.pdf


  Příloha aukční karty Kupní smlouva P-1-2-20.pdf
  Jak se zúčastnit aukce pozemků Louny.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Územní plán.pdf
  Stanovisko gas net.pdf
  Veolia vyjádření.pdf
  Sdělení ČEZd - 0101433770.pdf
  Situační výkres ČEZd - 0101433770.pdf
  Sdělení ICT - 0700308604.pdf
  Situační výkres ICT - 0700308604.pdf
  Sdělení TPS - 0201168960.pdf
  Situační výkres TPS - 0201168960.pdf

Umístění objektu

Adresa
ulice Mělecká, Louny

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás