Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID602198
ukončená
Pozemky komunikace a parkoviště, komín, celkem 2624 m2, obec Lipník nad Bečvou, okres Přerov
Začátek aukce
16.8.2022, 10:00
Konec aukce
18.8.2022, 15:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
370 000 Kč
Vydražená cena 375 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

375 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID602198Číslo
B2/8/2022
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Pozemky komunikace a parkoviště, komín, celkem 2624 m2, obec Lipník nad Bečvou, okres Přerov

 

Cena dle znaleckého posudku ze dne 07.01.2022: 1 112 000 Kč.

 

Prodej v rámci insolvenčního řízení společnosti EUROFIT s.r.o. v likvidaci.

 

Pozemek parc. č. 346/2 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, je dle platného územního plánu regulována jako plocha výroby a skladování. Jedná se o centrální zpevněné nádvoří a komunikaci s asfaltovým povrchem, centrum bývalého areálu průmyslového podniku. V současnosti je pozemek využíván jako přístupová komunikace k jednotlivým objektům areálu a jako parkovací plocha.

 

Pozemek parc. č. st. 1478 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, plocha pozemku je dle platného územního plánu regulována jako plocha výroby a skladování. Na pozemku se nachází stavba cca 60 m cihlového komínu, v současné době bez využití. Komín byl využíván v minulosti využíván k vyššímu rozptylu kouřových emisí do ovzduší, od 90. let 20. století je bez využití.


Pozemek je dotčen věcnými břemeny: věcné břemeno cesty, věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení, věcné břemeno zřizování a provozování vedení – pozemek parc. č. 346/2.

 

Pozemek je ve skutečnosti využíván užíván jako komunikace a parkoviště.


Pozemky na sebe navazují a tvoří funkční celek. Na pozemcích nejsou trvalé porosty, jsou bez oplocení. Pozemky jsou rovinaté. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě – pozemek parc. č. 346/4.

 

Způsob ochrany oceňovaných nemovitostí je v katastru nemovitostí uveden jako ochranné pásmo nemovité kulturní památky, pam. zóny, rezervace, nemovité kulturní památky.


Datum a čas prohlídky: Prohlídku je potřeba sjednat individuálně s makléřem.

Předmět aukce

pozemek parc. č. St 1478, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., výroba,

pozemek parc. č. 346/2,

to vše katastrální území Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou včetně všech součástí a příslušenství.

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta PZ Lipník nad Bečvou.pdf


  Znalecký posudek.pdf
  LV č. 4313.pdf
  kupní smlouva - vzor.pdf
  CETIN Vyjádření kú Lipník nad Bečvou.pdf
  CETIN Situační výkres kú Lipník nad Bečvou.pdf
  ČEZd sdělení vč. výkresů kú Lipník nad Bečvou.pdf
  GasNet kú Lipník nad Bečvou.pdf
  Georeport - jevy technické infrastruktury kú Lipník nad Bečvou.pdf
  Město Lipník nad Bečvou ÚPI.pdf
  KM.pdf
  VaK Přerov kú Lipník nad Bečvou.pdf
  V-24-2012.pdf
  V-69-2011.pdf
  V-352-2007.pdf
  V-365-2013.pdf
  V-688-2008.pdf
  V-1993-2007.pdf
  V-2184-2008.pdf
  V-2286-2008.pdf
  V-2894-2010.pdf
  V-3036-2012.pdf
  V-3483-2011.pdf
  V-4477-2015.pdf
  V-4766-2007.pdf
  V-7874-2015.pdf

Umístění objektu

Adresa
Lipník nad Bečvou

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
602198 16.08.2022 21:36:48.182 5 000,- 375 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás